Elever ved studiested Flekkefjord møter i aulaen kl. 12.00.
Elever ved studiested Kvinesdal møter i storsalen kl. 08.40.

Når det gjelder klasseinndeling for Vg1-elever, skjer de på bakgrunn av følgende kriterier:

-          Individuelle behov

-          Inntakspoeng

-          Kjønn

-          Geografi 

 

Ved skolestart gjennomfører kontaktlærere bli kjent-opplegg i tillegg til  VIP-makkerskap i alle nye Vg1 og påbyggsklasser.

Dette gjør vi for å bidra til:

-          en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole

-          at elevene skal bli kjent med flere i klassen

-          et tettere og tryggere klassemiljø tidlig

-          å øke elevers sosiale kompetanse

-          å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket

 

Vi har et prinsipp om at ingen får bytte klasse de tre første ukene etter skolestart.
Om noen fremdeles ikke har funnet seg til rette etter tre uker, kan en søke om bytte, og i enkelte tilfeller innvilges søknaden dersom det vurderes hensiktsmessig.

 

For vanlige spørsmål om inntak, se Vest-Agder fylkeskommunes informasjon:
http://www.vaf.no/tjenester/utdanning/inntak/vanlige-spoersmaal-om-inntak/

 

8. august overtok skolen inntaket og alle henvendelser går nå til oss.
For spørsmål om ledige plasser og ventelister, ta kontakt med inntaksansvarlige:

Ved studiested Flekkefjord: Juliane Sand Bakken, 38 60 91 03

Ved studiested Kvinesdal: Grace Buch, 38 60 93 04

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 2. august 2019 | Skriv ut siden