Lister videregående skole er historie nå men to internasjonaliseringsprosjekter som ble opprettet i løpet av skolens levetid og har blitt avsluttet som felles prosjekt for Eilert Sundt videregående skole (EVG) og Flekkefjord videregående skole (FVG). Det gjelder prosjektene Lister on the move I og Lister on the move II.

Antall prosjekter, antall mobiliteter og antall samarbeidspartnere er imponerende, og Arvid Frøsland skal ha mye av æren. Arvid har stått i spissen for internasjonaliseringsarbeidet de siste årene, og vi er heldige som ennå kan ha glede og nytte av hans kompetanse og kunnskap i tiden fremover, selv om han nå er pensjonert. Arvids kontaktnett er stort og omfatter de fleste land i Europa.

Jeg skal forsøke å gi en oversikt over de prosjekter vi har og har hatt de siste årene og deretter si litt om planene fremover. Prosjektene og mobilitetsprogrammene er en del av Erasmus +

 Internationalisering 1

Plakat på en videregående skole i Thessaloniki Hellas

Lister on the move I

Prosjektet omfattet 11 mobiliteter med oppstart i 2014 og avslutning høsten 2016. Lærere og ledere har vært i Irland, på Malta, i Finland, Estonia og i Spania.  Lister on the move I retter seg mot frafalls- problematikken i videregående skole, et problem som ikke bare finnes i Norge men i alle Europeiske land. Deltakere reiste til ulike land, men alle med samme mål: få ny kunnskap om tiltak mot frafall, få innspill, konkrete eksempler og inspirasjon til å fortsette kampen.  Den systematiske elevoppfølging Lister vgs utarbeidet de siste år, og som vi stadig bruker og utvikler, er et resultat av et grundig og forskningsbasert arbeid, men det er også inspirert av samarbeidet med deltakerland i Lister on the move I.

Ann Britt Brastad, Janne Nystøl og Arvid Frøsland besøkte Ennis i Irland. Fokus var forebygging av frafall og bedre praksis innen veiledning, undervisning og organisering. Skolene i Ennis er med i prosjektet RECIPE. REC står for Regional Education Centers og de jobber mot grunnskolen. Arvid Frøsland og Kjell Bigset deltok senere på et møte i Spania i regi av RECIPE prosjektet, og det la grunnlaget for et videre samarbeid. Det er ofte slik at et pågående samarbeid danner grunnlag for nye prosjekter og programmer med gamle og nye samarbeidspartnere. I dette tilfelle gjennom nye mobiliteter i RECIPE i mobilitetsprogrammene Lister on the move II og Lister moving on (se nedenfor).

Malta: Johanna Brown og Tone Skagseth deltok på IKT kurs på Malta. Mål for kurset er pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Ann Britt Brastad og Trond Tjorteland fulgte fem rådgivere (jobb shadowing) på skoler i Finland, de lærte mye om det finske skolesystem. Flere av de tiltak Finland bruker kunne overføres til Norge. Rådgivere og OT-tjenesten er uhyre viktig i arbeidet både i forebygging av frafall men også i oppfølging av de som faller utenfor. Vi må se den enkelte elev, finne de gode løsninger både når det gjelder organisering, innhold og støtte, og rådgiverne opplevde at de både lærte mye, fikk bekreftet mye og fikk inspirasjon til det videre arbeid.

Roar Hole og Odd Gytri fulgte lærere og elever på bilmekanikerlinjer på skoler i Estonia. Jobbskygging gir erfaringer og inspirasjon til å vurdere egen praksis. I tillegg er det planlagt nye besøk, og ikke minst er det et ønske å bruke samarbeidet i forhold til YFF. Studiested Lyngdal ønsker å få til praksis for elever i Estonia. Noe av det mest givende ved å besøke andre skoler er å treffe elever og lærere, og det er tradisjon for å organisere skolebesøk.

Internationalisering 2 

Fra skolebesøk i Hellas. Elevene var åpne og delte gjerne sine meninger med oss. Utstyr i klasserom var ikke up to date, men lærer og elever syns skolen var en av de fineste i Thessaloniki.

 

Lister on the move II

Dette prosjektet er en oppfølging av Lister on the move I. Vi fikk innvilget ni mobiliteter med oppstart 2015 og avslutning høsten 2016.

RECIPE prosjektet hadde møte i Portugal og Arvid Frøsland og Tor-Inge Rake deltok. RECIPE retter seg som nevnt først og fremst mot grunnskolen og de kommunale pedagogiske sentrer. Karmøy kommune har en viktig rolle i prosjektet men Albertslund kommune i Danmark «eier» prosjektet. I tillegg deltok Portugal, Irland og Hellas. Utfordringene i grunnskolen og videregående skole er ofte de samme, og det var lærerikt og spennende å høre om grunnskolens arbeid. På deres avsluttende møte i Thessaloniki oktober 2016 deltok Roar Hole, Børge Tjørn, Katrine Versland, Turid Kalleberg og Elizabeth Andersen (to fra EVG som en del av Lister moving on mens 3 fra FVG var en del av Lister on the move II). Deltakerlandene presenterte undervisningsopplegg i innsatsen mot frafall. Noen var spesifikke og vanskelige å overføre som for eksempel ballong-skole i Danmark og fotball skole i Portugal, men uansett hvor utopiske de var, så bygget alle opplegg på en grunnleggende respekt for den enkelte elev. Elever i Portugal har utarbeidet en fin video om det å stå opp for seg selv, si nei til mobbing, og vi håper vi kan få tilgang til den. Irland presenterte et veldig hands on matte program som har potensiale også for oss.  Så fort som mulig vil vi dele disse opplegg med dere.

På samlinger er det tradisjon for å presentere sitt land på ulike måter, det kan være power point presentasjoner, film etc., men også slik som på bildet under: norske mattradisjoner. De andre land gjør det samme og da blir det mange smaksprøver.

Internationalisering 3

Monika Austad og Olaf Danielsen deltok på BETT i London, BETT er en stor internasjonal data og IKT utstilling/konferanse der IKT brukes til utvikling av pedagogiske og faglige program.

Aud Johnsen og Tone Brækken var på IKT kurs på Malta, disse kurs er kjent for å være praktiske og relevante for den enkelte lærer og med stor overføringsverdi.

Skolen har vært inne i en lang omstillingsprosess og det er ikke alltid enkelt å få tid til erfaringsdeling. Det er noe vi ønsker å gjøre noe med.

 

Lister moving on.

Dette prosjektet startet i 2016 og fullføres i 2018. Som nevnt ovenfor deltok to lærere fra EVG i Thessaloniki innenfor de 8 mobiliteter vi har fått tildelt i dette program. Fire mobiliteter til Tyskland er planlagt for 2 språklærer og 2 realfaglære som jobb shadowing. Disse fire er ikke gjennomført enda, men vi planlegger å tilby lærere å delta så fort som mulig. Det ligger også en ubrukt mobilitet til Malta og en til BET (den kan evt. konverteres til et annet formål). EVG har overtatt Lister moving on.

Internationalisering 4

Fra den videregående skole i Hellas, denne gutten var utrolig stolt over skolen sin og ønsket å kunne fortsette sin utdannelse, men han må hjelpe med å forsørge sin familie når han blir ferdig etter dette år.

 

Andre prosjekter:

Mens vi enda var Lister vgs startet vi to prosjekter i Erasmus+ programmet: YES Europa og Heimat Europa. EVG har ansvar for YES Europe og FVG har ansvar for Heimat Europa.

Det ligger beskrivelser fra de to samlinger vi har hatt i Heimat Europa på hjemmesiden. Prosjektet retter seg mot integrering av flyktninger og migranter: «hvordan gjøre skolen til en plass som oppleves som hjemme» Tyskland er prosjektleder for dette prosjektet.

 

Plan for internasjonalisering

Lister vgs er blitt to skoler. Flekkefjord videregående skole har utarbeidet en plan for internasjonalisering. I tiden fremover vil vi jobbe for å få relevante og nyttige samarbeidprosjekter og mobiliteter. Vi ønsker også å samarbeide med andre partnere, for eksempel bedrifter, offentlige instanser etc. I november 2016 deltar Elizabeth på en NORDPLUS konferanse i København. FVG har etablert et samarbeid med skoler i Danmark, Sverige, Finland, Estonia og en skole i Bergen. På grunn av sykdom blir prosjektet utsatt, men vi håper å få søknaden godkjent vår 2018. Tema er integrering, foreldresamarbeid og UN s globale mål (mestring, forebyggende livsstil, miljø etc.)

FVG har sendt en søknad til Erasmus + Flekkefjord moving on. Denne søknad er en oppfølging av Lister on the move I og II og ligger tett opp til Lister moving on. Den har tema frafall, integrering og foreldresamarbeid. Det ligger mobiliteter for lærere og ledere i søknaden. Mer info kommer dersom vi får godkjent søknaden.

 

Internasjonalisering er viktig på flere områder:

  1. Som et eget tiltak mot frafall (YFF i utlandet, studiereiser, bli kjent med andre kulturer etc.)

  2. Bedre forståelse og innsikt i tema som påvirker både Norge og andre land, for eksempel innen naturfag, geografi, historie, samfunnsfag, helse, kost og ernæring etc.

  3. Fredsskapende aktivitet gjennom større innsikt i andre kulturer, forståelse og respekt for andre, vi slåss ikke med venner

  4. Faglig og pedagogisk utvikling for deltakere og kollegaer gjennom spredning

  5. Faglig og personlig utvikling for deltakende elever

 

 Internationalisering 5

Har dere innspill og tema vi bør jobbe videre med – ta kontakt!!!

Roar Hole – EVG                                                      Elizabeth Andersen FVG

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 22. mars 2017 | Skriv ut siden