Er du en av våre nye, dyktige lærere?
Flekkefjord vgs har ledig inntil 700% stilling fra skoleåret 2017/18, både vikariater og faste stillinger.
Søknadsfrist er 24.04.17. For fullstendig utlysning og for å søke stillingene, se: www.vaf.no

Inntil 100 % fast stilling som spesialpedagog
Kontaktperson: Avdelingsleder Monika Austad, 90631361

Inntil 100 % fast undervisningsstilling i kjemi og biologi.
Andre aktuelle undervisningsfag i tillegg kjemi og biologi kan være matematikk eller naturfag
Kontaktperson: Avdelingsleder Juliane Sand Bakken, 48008068

Inntil 100 % vikariat undervisningsstilling i mekaniske fag
(Teknikk og industriell produksjon).
Kontaktperson: Avdelingsleder Juliane Sand Bakken, 48008068

Inntil 100 % årsvikariat i undervisningsstilling med fagene norsk, historie og samfunnsfag.
Kontaktperson: Avdelingsleder Anne Marie Njerve, 97657950

Inntil 100 % fast undervisningsstilling med fagene tysk og engelsk.
Andre aktuelle undervisningsfag i tillegg til tysk og engelsk kan for eksempel være spansk, sosiologi eller geografi.
Kontaktperson: Avdelingsleder Anne Marie Njerve, 97657950

Inntil 85 % fast undervisningsstilling og inntil 15 % vikariat innen programfag på helse- og oppvekstfag ved studiested Kvinesdal:
Kontaktperson: Avdelingsleder Elizabeth Andersen, 48144062

Inntil 100 % fast undervisningsstilling i engelsk, matematikk og naturfag ved studiested Kvinesdal.
Kontaktperson: Avdelingsleder Elizabeth Andersen, 48144062

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 7. april 2017 | Skriv ut siden