Verdensdagen for psykisk helse markeres på skolen mandag 10. oktober. Det vil bli stand i kantina i matfriminuttet. Her møter dere skolehelsetjenesten og representanter fra psykiske helsetjenester i Flekkefjord kommune.

Her kan dere få diverse informasjon om psykisk helse og informasjon om depresjonsmestrings kurs (DU-kurs) som starter opp på skolen 26. oktober.

DU er velkommen innom for en prat!

Tema 2016: "...fordi livet forandrer seg..."

Alltid vært endringer

Vi lever i en verden der endring og omstillinger er en del av livet. Noen endringer er små, andre større. Noen oppleves som positive, andre som negative eller nøytrale. Teknologi og sosiale medier bidrar til at vi opplever disse endringene som flere og kanskje raskere.

Globalt og personlig

Endringene påvirker oss både på et globalt, lokalt og ganske ofte på det personlige nivå. Klimaendringer, flyktningkrise, terrorisme, teknologiutvikling, eldrebølgen, økt arbeidsledighet, ikke minst blant unge mennesker. Dette er eksempler på eksterne faktorer som kan føre til endringer i våre liv.

 På det personlige plan blir vi påvirket av alder og de ulike ting som skjer knyttet til livsfaser: Skolestart, endringer i sivilstatus, ny arbeidsplass, sykdom, overgang fra ung til voksen, for å nevne noen.

 Vi lever ikke i et vakuum. Som oftest kan vi ikke hindre endringene i å komme. Vi må lære oss å akseptere at endringer er en naturlig del av det å leve.

Hvordan møter vi endringer?

Hvordan vi tolker og møter endringer baserer seg på våre tidligere erfaringer og hva slags type menneske vi er. Vi reagerer ulikt på samme hendelser.

Vår tolkning av endringer påvirker vår psykiske helse. Ta dette eksemplet: Du er 23 år og har akkurat hatt din siste eksamen for å få en Bachelor-grad. Velger du å tenke på mulighetene du har på jobbmarkedet, eller lar du fokuset på høy arbeidsledighet prege tankesettet ditt? Et relativt trygt og godt liv som fri student blir nå erstattet av et A4 liv med en sjef. Hvordan møter du denne endringene i livet?

For oss mennesker er det helt naturlig å møte store endringer med blandede følelser. Det er sunt å ha en balansert tilnærming til viktige hendelser i livet. Det er når vi opplever endringene som kolossale at det kan gå galt, også når endringene i utgangspunktet ble oppfattet som positive.

De aller fleste går gjennom livet mellom ytterpunktene av lykke og total mørke.  Når man gjør opp regnskapet, så finner vi ut at de fleste dager og år er kanskje ikke så verst likevel. Livet er som årstidene: Etter en lang vinter, kommer våren.

Hva skal til for å få psykisk balanse?

Det å være trygg på egen identitet og føle tilhørighet i en tid med mye endringer kan være en forebyggende faktor for den psykiske helsen. 

Vi ønsker å bruke Verdensdagen for psykisk helse 2016 til å øke bevisstheten rundt betydningen av endringer, egen identitet og hvordan tilhørighet og meningsfulle aktiviteter kan bidra til bedre psykisk helse.

 

Hovedmål for årets kampanje:

  • Øke kunnskapen om at åpenhet er det viktigste du kan gjøre for din psykiske helse
  • Bidra til dialog og kunnskap om at endringer er en del av livet og kan føre til vekst
  • Bidra til at flere vet hvordan vi kan bli tryggere på oss selv for å håndtere livets forandringer

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 5. oktober 2016 | Skriv ut siden