Veldig ofte har vi bruk for å definere begreper.  Vi bruker ofte andres definisjoner og da skriver vi rett av. Vi kan også bruke direkte sitat til andre ting enn å definere begreper.

Kilden skal selvfølgelig settes opp i litteraturlisten og det skal henvises til hvor vi fant sitatet når sitatet er slutt. Har du ikke forfatter av sitatet, så kan du bruke tittel på verket/stykket. Fotnote kan også brukes her.

Eksempel på kort sitat: " I heile tidsrommet 1836-1915 utvandra det godt og vel 750 000 nordmenn; det var ikkje så langt frå like mange menneske som det budde i Noreg i 1801." (Nerbøvik 1999, s. 22)

 

Eksempel på langt sitat ( mer enn tre linjer). De skal settes i et eget avsnitt med innrykk.Her har vi ikke forfatter, så da bruker vi tittelen på stykket som henvisning.

"Utvandringen fra Norge til Amerika foregikk i perioden 1825-1920. Fram til 1836 var utvandringen moderat og til dels dominert av religiøse og politiske minoriteter. De store utvandringsbølgene startet i 1860-årene. Omtrent 800 000 nordmenn utvandret til Amerika. Motivet for masseutvandringen var svært sammensatt: Fattigdom, undertrykking, klassedeling, overbefolkning og næringsmessige reguleringer i Norge, foruten eventyrlyst og rykter om billig jordbruksland i Amerika." (Norsk emigrasjon til USA)

        

I litteraturlista bakerst skal det stå:

Nerbøvik, Jostein ( 1999 ) Norsk historie 1860 – 1914 Eit bondesamfunn i oppbrot. Oslo : Samlaget.

Norsk emigrasjon til USA (2017) Wikipedia. Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_emigrasjon_til_USA

 

Her kan du lese mer om direkte sitater i kildekompasset sin FAQ. Vær oppmerksom på at det er forskjell mellom korte og lange sitater.

 

 

 

av Sverre Håvard Stenvik & Åse Paulsen Skiftun, publisert 11. mai 2018 | Skriv ut siden