Personer Som KilderSelv om en person sier seg å ha vært vitne til hendelser, er det ikke sikkert at personen er objektiv. Personen kan ha vært en del av hendelsen. Det er heller ikke sikkert at han/hun har full oversikt over hendelsen.

Hva skal vi være oppmerksomme på ved bruk av muntlige kilder:

Ved hendelser/”konflikter”:

  • Hvor gammel var personen når det skjedde, hvor gammel er personen nå?
  • Dersom det dreier seg om en konflikt, er personen tilknyttet en av sidene?

Andre tema:

  • Underbygger utdanning/yrke/stilling kildens autoritet?
  • Kan vi regne med at kildens kunnskaper er oppdatert?
    Eksempel: Du skal skrive om vannkraft og intervjuer en ingeniør på Sira Kvina eller du intervjuer en lege om hjerte-kar sykdommer.

av Sverre Håvard Stenvik, publisert 2. mars 2017 | Skriv ut siden