Malene på denne sida er henta i fra kildekompasset som er et samarbeid mellom universtitetet i Agder, Stavanger og høgskolen i sør-øst Norge. Her vil du finne flere eksempler på hvordan du  skal henvise i tekst og det å sette opp en litteraturliste. Du vil finne eksempler på ulike typer bøker, nettsider, nettaviser, leksikon, avisartikler o.s.v.

I høyere utdanning kan du risikere å stryke eller bli tatt for juks dersom kildene mangler. Det er derfor viktig å trene på dette når du går på videregående. Å kunne henvise til kilder på en korrekt måte samt å lage litteraturlista bakerst i oppgava er en viktig del av det å skrive en faglig oppgave.

 

Det er vanlig at faglærer ber deg henvise til de kildene du har brukt i besvarelsen din. Når du kommer med en påstand  i teksten din, så må du dokumentere hvor du har den i fra. Den vanligste måten er at du skriver forfatteren sitt etter i en parantes etter påstanden/sitatet ditt sammen med årstallet for utgivelse og evt. sidetall. Dette er kjent som APA-stilen. I tillegg til dette skal du selvfølgelig ha en full litteraturliste bakerst i oppgaven din.

Eksempel på påstand i bevarelsen med påfølgende henvisning:

I løpet av åra 1860 – 1920 utvandra det om lag 750 000 nordmenn. ( Nerbøvik 1999 s. 21)

I litteraturlista bakerst skal det inn fleire opplysninger om den aktuelle boka. Lista skal sorterest alfabetisk og Nerbøvik skal inn under «N» etter følgende mal:

Forfatter. (år). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag.

Nerbøvik, Jostein ( 1999 ) Norsk historie 1860 – 1914 Eit bondesamfunn i oppbrot. Oslo : Samlaget.

Dette vil dekke de fleste bøker til bruk i videregående skole.

 

Stoff fra internett skal også henvises til i teksten. Her henter vi stoff frå følgende wikipedia artikkel som er uten forfatter: https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_emigrasjon_til_USA

 

Siste halvdel av 1800-tallet var det en stor utvandring fra Norge til USA med en topp i 1882 der det utvandret 28 000 nordmenn.  (Norsk emigrasjon til USA)

I litteraturlista etter følgende mal:

Artikkeltittel. (Publiseringsår). Navnet på oppslagsveket i kursiv. Hentet fra  [URL]

Denne artikkelen skal inn under N

Norsk emigrasjon til USA (2017) Wikipedia. Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_emigrasjon_til_USA

 

Eksempel på nettside med forfatter og tittel:

Vi bruker denne kilden: https://www.norgeshistorie.no/industrialisering-og-demokrati/artikler/1537-utvandring-fra-norge.html

Eksempel på påstand med henvisning:

Den norske utvandringa til USA begynte i 1825 og var til og begynne med religiøst begrunna. ( Myhre 2015)

 

 I litteraturlista etter følgende mal:

Forfatter. (år, dato). Tittel. Hentet fra URL

Denne skal inn på M i litteraturlista

Myhre, Jan Eivind ( 2015, 25.11) Utvandring fra Norge. Hentet fra https://www.norgeshistorie.no/industrialisering-og-demokrati/artikler/1537-utvandring-fra-norge.html

 

Eksempel på artikkel fra nettavis:

På 1940 og 1950 tallet bodde det faktisk mer enn 100 000 nordmenn i New York. (Sæby 2014)

 

I litteraturlista etter følgende mal:

Forfatter. (år, dato). Artikkeltittel. Avistittel i kursiv. Hentet fra [URL]

Sæby, Inger-Marit Knap ( 2014, 19.01) Dette var «lapskaus Boulevard». NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/kultur/dette-var-_lapskaus-boulevard_-1.11423642

 

Litteraturlista bakerst blir ordna alfabetisk og vil i dette tilfellet se slik ut:

Myhre, Jan Eivind ( 2015, 25.11) Utvandring fra Norge. Hentet fra https://www.norgeshistorie.no/industrialisering-og-demokrati/artikler/1537-utvandring-fra-norge.html

Nerbøvik, Jostein ( 1999 ) Norsk historie 1860 – 1914 Eit bondesamfunn i oppbrot. Oslo : Samlaget.

Norsk emigrasjon til USA (2017) Wikipedia. Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_emigrasjon_til_USA

Sæby, Inger-Marit Knap ( 2014, 19.01) Dette var «lapskaus Boulevard». NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/kultur/dette-var-_lapskaus-boulevard_-1.11423642

 

 

Nå finns det flere måter å  henvise i tekst på, alt avhengig av hvilket fag det er snakk om eller hvilken lærer du har. I følge kildekompasset vil de fleste utdanningene bruke systemet som brukt over. De fleste andre bruker det  systemet som kommer under.

 

Kilder 2

 

Enkelte faglærere og fagområder vil heller bruke fotnoter i stedet for paranteser når de skal henvise i teksten. Kort sagt går det ut på at etter en påstand så skriver du et tall med hevet skrift1. Første påstand får tallet 1, påstand nr. 2 får tallet 2 o.s.v. På bunnen av sida, så skriver du opp tallet på nytt og viser her til kilden med etternavn på forfatteren, årstall og evt. sidetall. Her er kildekompasset sin fotnoteside.

Vi bruker de samme påstandene fra de tre kildene over om igjen:

I løpet av åra 1860 – 1920 utvandra det om lag 750 000 nordmenn.1

 

Siste halvdel av 1800-tallet var det en stor utvandring fra Norge til USA med en topp i 1882 der det utvandra 28 000 nordmenn.2

 

Den norske utvandringa til USA begynte i 1825 og var til og begynne med religiøst begrunna.3

På 1940 og 1950 tallet bodde det faktisk mer enn 100 000 nordmenn i New York.4

På bunnen av sida ( bunntekst) står så henvisninga videre som dette:  

 

1: Nærbøvik 1999 s. 21

2: Norsk emigrasjon til USA 2017.

3: Myhre 2015.

4: Sæby 2014.

Litteraturlista bakerst for disse fotnotene er i disse tilfellene lik som APA lenger oppe.

av Sverre Håvard Stenvik & Åse Paulsen Skiftun, publisert 10. mai 2018 | Skriv ut siden