IMG_0632Science fiction er en sjanger der det blir produsert mange bøker, filmer og tegneserier. Ifølge litteraturvitenskapelig leksikon så er science fiction en samlebetegnelse for fiksjonslitteratur som bryter med gjeldende forventninger om sannsynlighet.

Handlingen foregår i nær fremtid eller eventuelt en fjern fremtid. Her kan det være snakk om alt fra 50 år til flere tusen år. Dette i motsetning til fantasy skuer som regel bakover i tid.

I disse fremtidssamfunnene kan teknikk\oppfinnelser og vitenskap spille en viktig rolle og et viktig tema i disse fortellingene er hvordan menneskene takler disse forandringene og hva de gjør med oss.

Enkelte ganger så er det samfunnet som beskrives,  et samfunn som er mye bedre enn vårt eget. Her er det for eksempel ingen diskriminering, alle har mat og vi slipper å jobbe så mye. Et slikt samfunn kalles en utopi.

Det motsatte er en dystopi. Her har det gått galt, av og til skremmende galt. Her har samfunnet for menneskenes del blitt mye verre. Vi må som for eksempel jobbe som slaver for roboter som vi selv bygde.

Handlingen kan være lagt til jorda,  verdensrommet, fjerne galakser eller for den saks skyld inne i kroppen vår! Elementer som tidsreiser, roboter, telepati, kloning av mennesker og kombinasjonen av mennesker og maskin er ikke uvanlig i denne sjangeren.

Store norske leksikon

Wikipedia

Kilder:  Lothe, Jakob , Refsum, Christian og  Solberg Unni: Litteraturvitenskaplig leksikon. Kunnskapsforlaget. 1999.

av Sverre Håvard Stenvik & Åse Paulsen Skiftun, publisert 10. mai 2018 | Skriv ut siden