Særemne I NorskEn av de større fordypningsoppgavene på videregående skole er særemnet i norsk, Vg3 studiespesialisering. Her må du ofte lese flere forskjellige bøker og sammenligne dem. Noen velger tre bøker av samme forfatter, mens andre leser bøket knyttet opp mot et tema.

Vi som jobber på biblioteket hjelper deg gjerne både med å finne tema og/eller litteratur. Vi kan også låne inn fra andre bibliotek til deg. Husk: Det er viktig å være ute i god tid med slike bestillinger.

Biblioteksentralen utarbeidet en god oversikt over ulike tema blant annet til bruk i særemne i norsk. Vi har ikke tillatelse til å legge denne ut offentlig, du finner den kun på Flekkefjord si bibliotekside på It's.


Senja vgs har laget en super nettside ang. særemnet i norsk med forslag til bokvalg og tema. Der finner du også mange gode forslag til sekundærlitteratur.

Biblioteket i Stavanger har utarbeidet en flott liste over ulike emner du kan skrive om.
http://www.stavanger-kulturhus.no/stavanger_bibliotek/saeremne

Deichmanske bibliotek har temasider med hjelp til fordypningsoppgaver

I forbindelse med særemnet kan det være aktuelt å kunne redegjøre for litterære sjangere og kjennetegnene på disse. Dette kan du lese mer om her.

av Sverre Håvard Stenvik & Åse Paulsen Skiftun, publisert 10. mai 2018 | Skriv ut siden