"Heimat Europa" var et samarbeidsprosjekt med skoler i Tyskland, Luxembourg, Tyrkia, Østerrike, Tsjekkia og Romania.

Mål for prosjektet var å få innvandrere og flyktninger til å føle seg hjemme i skolen og samfunnet, fremme inkludering og øke gjensidig forståelse og respekt – å skape "a welvoming culture". Ungdom i Europa i dag er en mangfoldig gruppe, det er både likheter og ulikheter mellom landene og også innenfor ungdomsgrupper i det enkelte land.

De deltakende land hadde ulike erfaringer i forhold til immigrasjon og flyktningsituasjonen, og akkurat det ga prosjektet et større grunnlag. Erfaringer kunne deles mellom skolene, og vi fokuserte mye på konkrete undervisningsopplegg og arrangement i skolene som kunne fremme integrering og få innvandrere og flyktninger til å føle seg hjemme.

Luxembourg har lang erfaring med å ta imot og integrere både innvandrere og flyktninger. På samarbeidsskolen i Luxembourg undervises det i 4 språk: tysk, fransk, engelsk og luxembourgsk – og det snakkes enda flere språk. Den største gruppe av innvandrere er fra Portugal men etter hvert har det kommet flere fra Afghanistan, Syria etc.

Tyrkia var i en særstilling siden de både tar imot flyktninger fra nærområdene samtidig med at tyrkere utvandrer til Europa. I Tyrkia overstiger antall flyktninger i mange områder og byer nå det opprinnelige innbyggertall.

Tyskland hadde tatt imot mange flyktninger spesielt fra Syria. Østerrike hadde tatt imot langt færre flyktninger og innvandrere som kommer til Østerrike kommer ofte fra Øst Europa. Norge og spesielt Romania hadde få flyktninger sammenlignet med de andre land, og vi var med i prosjektet som en motvekt til land med store tall på innvandrere og flyktninger.

Vi utarbeidet et spørreskjema som 60 elever i alle de 7 land svarte på for å kunne definere begrepet Heimat/hjemme sett med ungdommens øyne. Vi spuret dem hvem de er, hvor de kommer fra, deres morsmål og om de hadde bodd flere steder. Vi spurte dem også om, hva som betyr mest for at de skal føle seg hjemme et sted, om de hadde mer enn et hjemsted, om de følte seg hjemme noe sted og hva de savnet mest dersom de har flyttet hjemmefra. Norske elever svarte på de samme spørsmål, en samlet presentasjon av svarene finner du på siden.

Vi ønsket spesielt å få tilbakemelding fra alle ungdommer på 1) hva immigranter og flyktninger selv kan gjøre for å skape seg et hjem – og 2) hva vi som tar imot dem kan gjøre for at de skal føle seg hjemme.

Ungdom i dag er inkluderende og de viser både empati og refleksjon. De skrev at de vil invitere nye borgere med på aktiviteter, være høflig og vennlig, vise respekt og omsorg. Samtidig skriver de også at de, som kommer til et nytt land, må vise respekt for landets lover og normer, at de må lære seg språket og få utdannelse. Av alle utsagn (flere hundrede) fra de ca. 400 elever som besvarte undersøkelsen var det 5 negative utsagn. Det er et flott resultat og viser at ungdom i dag ønsker å ta imot "med åpne armer" som flere ungdommer skrev.

Treff mellom landene er viktige. Det var møter i Luxembourg, Izmir (Norge deltok ikke), Østerrike og Tyskland. På disse møtene utvekslet vi ulike undervisningsopplegg og arrangement vi hadde planlagt.

Alle opplegg ble lagt ut på plattformen eTwinning (en portal der det er deltakere fra hele verden).  Dessverre er eTwinning ikke så oversiktlig og vi har derfor lagt ut et utvalg på Skoleportalen for Flekkefjord vgs. Det siste møte var i Wien, Østerrike, våren 2017. På det møtet deltok også 2 elever.

Heimat startet da vi var Lister videregående skole. Etter vi delte oss overtok Flekkefjord vgs ansvar for Heimat mens Eilerts Sund vgs overtok prosjektet YES Europe. Følgende lærere deltok i Heimat: Nicole Thele (EIL), Mally Johnsen (LIS/FLE), Lillian Gyland og Trond Tjorteland (FLE) og Elizabeth Andersen (KVI).

I etterkant av Erasmus+ Heimat utviklet det seg et nytt Erasmus samarbeidsprosjekt. Tyskland, Østerrike, Luxembourg, Polen og Norge fikk innvilget søknaden og Erasmus + Gesundheit startet opp høsten 2017.

Heimat

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 17. oktober 2016 | Skriv ut siden

Resultat fra spørreundersøkelse: