Prosjektet startet høsten 2017, og det første møte mellom deltakerlandene var i Norge. Vi samarbeider med skoler i Tyskland, Østerrike, Polen og Luxembourg. Dette prosjektet startet som en spin off fra prosjektet Heimat. Vi så at elever lever under stress i dagens samfunn, de skal være flinke nok, pene nok etc. Elevene opplever stress både på skolen og hjemme, spesielt på grunn av sosiale medier, "det er aldri fred å få".

Vi ønsker å gi elevene mestringsstrategier for å takle stress både mens de er på skolen og senere i arbeidslivet. Vi setter fokus på avhengighet (sosiale medier, PC, mobil, rus, spill etc.), ernæring, fysisk aktivitet, søvn etc.

Prosjektet bygger på Banduras og Antonovsky`s teorier. Bandura snakker om Self-efficacy som betyr troen på egen mestringsevne. Har vi ikke tro på at vi skal mestre en oppgave gir vi opp. Antonovsky snakker om salutogenese som omfatter de faktorer som bidrar til å opprettholde god helse fysisk, psykisk og sosialt. For å kunne mestre og ta vare på seg selv må vi oppleve en sense of coherence – en følelse av at ting henger sammen. Vi trenger å oppleve at det som skjer er begripelig, håndterbart og har mening. Uten en følelse av coherence kan skolen og livet bli nærmest umulige å håndtere.

På det første møte i Norge la vi grunnlaget for det videre samarbeid. Til neste møte i Wien mars 2018 skal vi presentere resultatene fra en spørreundersøkelse og et opplegg med mobil og PC fri dag i en Vg1 HO klasse. Spørreskjemaet gjennomføres i Vg2 klasser i Flekkefjord og Kvinesdal i februar/mars og omhandler de faktorer som fremmer helse: vi spør elevene om deres levevaner (ernæring, aktivitet, søvn, avhengighet etc.). Resultatene vil bli presentert etter møtet. Vi gjennomførte et forsøk med PC og mobilfri dag i Kvinesdal. Spørreskjema (før og etter) og evaluering ligger på Skoleportalen.

Deltakere: Trond Tjorteland, Linda Marchioni, Tone Brækken, Veronica Hetlevik og Elizabeth Andersen. Trond og Linda deltar på møtet i Wien.

 

Fra søknaden, Tyskland er prosjektleder og har skrevet søknaden:

Because of changing social, school and economic conditions, pupils face new challenges regarding physical and mental health. On the background of globalization, technical change and the development of the fourth industrial (r)evolution (in Germany called Industrie 4.0), not only technology, but also humans, must become more and more efficient, flexible and faster.

Despite all the positive aspects this change includes, there is also a negative impact on our everyday life at school and work. Current studies show for instance that – as a result of the digitization of almost every section of our life – people more and more suffer from back- and headache due to long sitting and from vision disorders due to working at a monitor for too long.

The constant availability regarding job issues is a burden to the employee’s private life. This leads to the point that the work-life balance is unsettled, which can lead to the fact that even students suffer from burnout syndrome and feeling overburdened by school, work and family. In order to escape the challenges of everyday life, some students stay away from school and accumulate absences, especially during exam periods. Others are retreat into the digital world or become addicted.

The project "Health 4.0 - Health in school also means health in professional life", is intented to start here in order to give pupils at a vocational school suggestions and concepts by they can stay healthy in time of industry 4.0. Even at an early stage students should learn that nutrition, training, self-responsibility, stress and time management can help to stay healthy in the increasingly fast –paced world.

The selected five partners from Austria, Luxembourg, Poland, Norway and Germany are all vocational schools. Every single school has already recognized the problem and is working on this with different focuses. This project aims to link the already existing concepts of the individual schools and to create a holistic health concept for students, focused on the changing society. In a first step, the actual situation at the partner schools is evaluated with a questionnaire developed by the project partners, in order to derive improvements at the schools with regard to training, healthy eating and stress management (addiction prevention).

The focus will be on a special break concept, in order to provide students opportunities for physical activity during the whole day at vocational school. A nutritional concept based on fresh fruit and healthy eating is also part of the concept. An essential element of this concept includes teachers as models for healthy lifestyle. Therefore, theories and models should also be taken into consideration in order to rethink and, if necessary, adapt behavior.

Teacher’s health shouldn’t play an insignificant role.

In the long term, this project will help to develop and establish a holistic health concept for the partners to prevent the negative effects on health caused by industry 4.0 and to encourage other schools to implement it.

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 5. februar 2018 | Skriv ut siden

Lenke til hjemmesiden for prosjektet: