UTDRAG FRA SØKNADEN:

Flekkefjord moving on er en oppfølging av Lister on the move I og II. Det overordnede mål er stadig å forhindre frafall. Vi har satt opp mål for økt gjennomføring i norsk og matematikk, dette er de mest grunnleggende fag i norsk skole, og elevenes kompetanse i disse fag påvirker også deres grunnlag for å mestre andre fag uansett programområde og for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Ungdom som vokser opp i vår region skårer dårlig på alle levekårsparameter. Minoritetsgrupper er enda mer utsatt for å falle utenfor. Skolen er den viktigste aktør i det forebyggende arbeid for bedre levekår for ungdom.

Bruk av IKT pedagogisk er også et område som kan øke elevenes mestring og motivasjon.  Bruk av IKT faglig og pedagogisk gjør det lettere å differensiere opplæringen for den enkelte elev. Utviklingen innen IKT går fort og det er viktig at lærere er oppdaterte. Vi ønsker å ha en ressursgruppe som kan bistå andre lærere. IKT omfatter også en psykologisk og sosial side som kan være vanskelig å håndtere for både elever og lærere. Her må også ledere være tett på hva som skjer.

I videregående skole er det ikke tradisjon for foreldresamarbeid slik som i grunnskolen. De siste årene har vi jobbet med å få til et bedre foreldresamarbeid. Vi ønsker å se hvordan andre skoler med mer erfaring får til et slikt samarbeid. Vi får stadig flere elever med minoritetsbakgrunn, og disse elevene kan ha store utfordringer. For noen er IKT og internett ofte den eneste kontakt de har med deres familie og kultur. Vi trenger kompetanse på dette felt og ønsker å besøke en skole som har utviklet gode praksis rundt dette.

Vi søkte om 13 mobiliteter med følgende mål: å redusere frafall og øke gjennomføring i matematikk, norsk og andre fag, utvikle undervisningsmetoder og strategier for bedre praksis, ta vare på elever med minoritetsbakgrunn, videreutvikle IKT kompetanse og forbedre samarbeid med foresatte.

MÅL:

* øke kompetanse hos ledere, rådgivere og lærere om pedagogisk bruk av IKT og de sosiale utfordringer omkring IKT

* øke kompetanse hos lærere i matematikk, norsk og andre fag med vekt på undervisningsmetoder

* øke kompetanse hos ledere og lærere om tilrettelegging for elever med minoritetsbakgrunn

* øke kvaliteten på samarbeidet med foresatte generelt og spesifikt for minoritetsgrupper

 

Vi har fått innvilget 7 mobiliteter:

2 mobiliteter Job shadowing: Karl-Schiller-Berufskolleg, Bruhl (17 km fra Bonn)

2 mobiliteter Job shadowing: Rudolf-Rempel-Berufskolleg i Bielefeld.

3 mobiliteter/kurs Malta IKT

 

Varighet 5 kurs/hospiteringsdager + 2 reisedager.

 

I søknaden har vi lagd vekt på at vi ønsker kompetanse på begge studiested og at det er åpent for både lærere, rådgivere og ledere å søke.

 

Job shadowing for 2 lærere/ledere: Karl-Schiller-Berufskolleg, Bruhl (17 km fra Køln).

Karl-Schiller- Berufskolleg Europaschule er lokalisert i Bruhl utenfor Køln. Av de 1500 elevene i aldersgruppen 15-23 år er ca. 16 % immigranter fra ca. 30 ulike land. Skolen tilbyr yrkesopplæring gjennom en rekke tilbud og kurs (handelsskole, økonomiutdanning, yrkeskurs). Bruk av IKT står sentralt i opplæringen. Skolen har bilingvale klasser og legger vekt på internasjonalt samarbeid. Mange av deres elever har deler av praksisopplæring ved bedrifter i utlandet. Skolen har et tett samarbeid med næringslivet gjennom partnerskapsavtaler.

Skolen har mye erfaring med elever med minoritetsbakgrunn og har utarbeidet rutiner og systemer, som vi kan lære av.

Tidspunkt:  høsten 2018

Stikkord: min. språklige, bedre praksis, matematikk, norsk, andre fag, gjennomføring, foreldresamarbeid

 

Job shadowing for 2 lærere/ledere: |Rudolf-Rempel-Berufskolleg, Bielefeld.

Rudolf-Rempel-Berufskollegg er en yrkesforberedende skole innen håndverk, forvaltning, høyere handelsskole og 20 ulike yrkesutdannelser. 4.300 elever, ca. 170 lærere. Skolen har en helhetlig og tverrfaglige tilnærming til helse og sunnhet "Gesundheit 0.4". I Tyskland brukes begrepet "Industrie 04" og "Arbeit 0.4" i forhold til den utvikling som skjer innen yrkeslivet med digitalisering, robotter  etc.  Skolen har stort antall elever med annen kulturell bakgrunn, og har erfaring for mange internasjonaliseringsprosjekter med fokus på matematikk, drop out, minoritetsgrupper og foreldresamarbeid.

Tidspunkt: høsten 2018

Stikkord: min. språklige, bedre praksis, matematikk, norsk, andre fag, gjennomføring, foreldresamarbeid

 

IKT kurs Smart Solutions Malta – 1 ukes kurs – 3 lærere/ledere

ICT for collaborative, project-based teaching and learning

Skolen har tidligere hatt lærermobiliteter til Malta, og vi ønsker å skape grupper på hvert studiested som kan være veiledere og initiativtakere.

This course recognizes that the ever increasing role of information and communication technologies in education is having a significant change in the role of the teacher. As educators we need to embrace techonology, realise the potential it holds for education and prepare ourselves to make an ally out of it. This course outlines these issues and helps teachers prepare to adapt to the new role as experts in the design of learning experiences whilst exploring the evolvement of teachin and learning in the 21st century.

Kursdatoer høsten 2018:  2.9.-8.9.18 og 9.9. – 15.9.18.

Stikkord: bruk av IKT faglig og pedagogisk, min.språklige.

Disse lærere søkte og fikk innvilget søknad: Ellen Fåland HT, Gjertrud Skage Myhre SS og Kim Ronny Røynestad IKT.

 

 

 

 

 

 

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 7. februar 2018 | Skriv ut siden