Rådgivning

Hver av skolens to studiesteder har sin rådgivningstjeneste med rådgivere.

Kontaktinformasjon:

Studiested Flekkefjord

Terje Kydland
Rådgiver/karriereveileder

teky@vaf.no

386 09 130 / 908 24 352

Trond Tjorteland
Rådgiver/karriereveileder
OT-kontakt (Vestregionen)

trtj1@vaf.no

386 09 131 / 415 63 899

Studiested Kvinesdal

Torhild Njerve Ness
Rådgiver/karriereveileder

tone7@vaf.no

386 09 330 / 909 93 202

 

Jfr. Opplæringsloven §9-2 har elevene rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål.

Rådgiver skal bidra med informasjon og veiledning og bevisstgjøring av elevene i valg av utdanning og yrke.  Målet er å forebygge feilvalg og avbrudd i utdanningen.

Ved personlige og psykososiale vansker kan rådgiver gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan for eksempel gjelde ved mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker som har betydning for skolegangen.

Rådgiverne samarbeider bl.a. med kontaktlærer, PP-tjenesten og skolehelsetjenesten. Alle rådgivere har taushetsplikt.