Fag- og timefordeling

Fellesfag (336 timer)

84 Engelsk
56 Kroppsøving
84 Matematikk 1P-Y (praktisk) /
84 Matematikk 1T-Y (teoretisk)
56 Naturfag
56 Norsk

Felles programfag (477 timer)

140 Naturbasert aktivitet
337 Naturbasert produksjon

 

Yrkesfaglig fordypning (168 timer)

168 Yrkesfaglig fordypning

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 23. januar 2019 | Skriv ut siden