Fag- og timefordeling

Fellesfag (336 timer)

 • 84 Engelsk
 • 56 Kroppsøving
 • 84 Matematikk 1P-Y (praktisk) /
 • 84 Matematikk 1T-Y (teoretisk)
 • 56 Naturfag
 • 56 Norsk

Felles programfag (477 timer)

 • 337 Produksjon
 • 140 Tegning og bransjelære

Prosjekt til fordypning (168 timer)

 • 168 Prosjekt til fordypning

 

Produksjon

Programfaget produksjon dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget. Verktøy og maskiner, som spenner fra håndverktøy til industrimaskiner og anleggsmaskiner, er også relevant. En viktig bit av undervisningen er praktisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring.

 

Tegning og bransjelære

I programfaget tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget.

 

Prosjekt til fordypning

Som elev får du opplæring i følgende temaer under prosjekt til fordypning:

 • Betongfaget - forskaling av trapp m/repos og søyle, materialvalg og tegning
 • Trekonstruksjoner - praktisk opplæring i tømrerfaget
 • Kobber og blikkenslagerfaget -
 • Murfaget
 • Rørfaget
 • Stillasfaget
 • Taktekkerfaget
 • Anleggsteknikk - sikkerhet, praktisk arbeid, anleggsmaskiner

 

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 27. mai 2013 | Skriv ut siden