Velger du å gå på Helse- og oppvekstfag har du mange muligheter til å jobbe med mennesker. Det ser ut til at det i årene framover blir stort behov for arbeidskraft og mange jobbmuligheter i denne sektor.

Undervisningen i programfag på helse- og oppvekstfaget tar for seg mennesket i et helhetlig perspektiv. Vi fokuserer på forebyggende arbeid fysisk, psykisk og sosialt. Tema i undervisningen er helse, ernæring, sykdommer, kommunikasjon, samarbeid, yrkesetikk etc. En del av undervisningen er praktisk som for eksempel på kjøkken.

 De 3 programfag Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som samfunnet trenger innen omsorgsarbeid for mennesker i alle aldre og livssituasjoner.

I faget Yrkesfaglig fordypning vil du komme ut i praksis slik at du kan velge den riktige utdanning. Du kan komme i praksis i barnehager, skoler, SFO, institusjoner innen pleie- og omsorg, boliger etc. Vi syns det er viktig at du får prøve deg i et eller to yrker før du velger.

Du vil i tillegg få undervisning fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom ulike Vg2 og Vg3 utdannelser.

  • Ambulansefag
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
  • Fotterapi og ortopediteknikk
  • Helseservicefag som omfatter apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær.

Studiested Kvinesdal gir tilbud på Vg2 barne- og ungdomsarbeider og Vg2 helsefagarbeider.

 

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 31. mars 2016 | Skriv ut siden