Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe i barnehager, skoler, SFO og innen ulike tilbud for ungdom. Vg2 barne- og ungdomsarbeider er et spennende og variert tilbud, der du lærer mye om barn og ungdoms utvikling fysisk, psykisk og sosialt. Viktige tema er utviklingspsykologi, pedagogikk, lek, kultur, kommunikasjon, helse og ernæring, fysisk aktivitet og ikke minst de kreative fag musikk, forming og litteratur. Det er behov for gode barne- og ungdomsarbeidere som kan skape gode og trygge oppvekstmiljø.

På Vg2 fortsetter fellesfagene norsk, engelsk, kroppsøving og i tillegg får du samfunnsfag.

De tre programfagene heter det samme som på Vg1: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse, men på Vg2 retter målene seg mot barn og unge. Undervisningen er veldig tverrfaglig.

På Vg2 er det største faget Yrkesfaglig fordypning og du vil komme ut i praksis i to perioder i barnehager, skoler, SFO og andre institusjoner for barn og unge. Å være i praksis gir deg mulighet for å bruke det du har lært i teori. Praksis gir gode muligheter for å få en læreplass etter Vg2.

Du kan også velge å gå Vg3 påbygg og få generell studiekompetanse.

Vest Agder fylkeskommune gir elever mulighet for å ta Vg3 påbygg etter 2 års læretid. Hvis du velger den vei får du både et fagbrev og muligheten for å studere videre på høgskoler og universiteter.

Barne Og Ungdomsarbeider Inline

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 11. desember 2013 | Skriv ut siden