Som helsefagarbeider kan du jobbe innen pleie og omsorg både i institusjoner og åpen omsorg, boliger for funksjonshemmede og andre tilbud for mennesker som trenger omsorg. Vg2 helsefagarbeider er et spennende og variert tilbud, der du lærer mye om menneskers fysiske, psykiske og sosiale utvikling, du lærer om sykdommer og sykdomsbehandling og ikke minst om forebyggende helsearbeid. Andre tema er ernæring, fysisk aktivitet, kommunikasjon og yrkesetikk og yrkesutøvelse. Det er behov for gode helsefagarbeidere som kan gi trygghet og omsorg for de som trenger det uansett alder, kjønn og helsetilstand.

På Vg2 fortsetter fellesfagene norsk, engelsk, kroppsøving og i tillegg får du samfunnsfag.

De tre programfagene heter det samme som på Vg1: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse, men på Vg2 retter målene seg mot pleie og omsorg for mennesker. Undervisningen er veldig tverrfaglig.

På Vg2 er det største faget Yrkesfaglig fordypning og du vil komme ut i praksis i to perioder i institusjoner innen pleie- og omsorg, boliger og andre institusjoner for mennesker som har behov for pleie og omsorg. Å være i praksis gir deg mulighet for å bruke det du har lært i teori. Praksis gir gode muligheter for å få en læreplass etter Vg2.

Du kan også velge å gå Vg3 påbygg og få generell studiekompetanse.

Vest Agder fylkeskommune gir elever mulighet for å ta Vg3 påbygg etter 2 års læretid. Hvis du velger den vei får du både et fagbrev og muligheten for å studere videre på høgskoler og universiteter.

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 1. februar 2018 | Skriv ut siden