Vg2 barne- og ungdomsarbeider er et spennende og variert tilbud, der du lærer mye om barn og ungdoms utvikling fysisk, psykisk og sosialt. Viktige tema er utviklingspsykologi, pedagogikk, lek, kultur, kommunikasjon, helse og ernæring, fysisk aktivitet og ikke minst de kreative fag musikk, forming og litteratur.

På Vg2 fortsetter fellesfagene norsk, engelsk, kroppsøving og i tillegg får du samfunnsfag.

De tre programfagene heter det samme som på Vg1: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse, men på Vg2 retter målene seg mot barn og unge.

Du vil få kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg egnet til å jobbe i barnehager, skoler, SFO og institusjoner. Det er behov for gode barne- og ungdomsarbeidere som kan skape gode og trygge oppvekstmiljø.

På Vg2 er det største faget Prosjekt til fordypning og du vil komme ut i praksis i to perioder. Gjennom praksis blir teorien knyttet til yrkesutøvelse og du vil få et bedre grunnlag for å søke og få en læreplass.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 11. desember 2013 | Skriv ut siden