OVERSIKT OVER EKSAMENSLØP

Når du går på den videregående skolen skal du opp til eksamen. Hvilke fag du skal opp avhenger av klassetrinn og utdanningsprogramfag.

Vg1

På Vg1 kommer kun et mindretall av elevene opp til eksamen. De trekkes ut i mindre grupper der de enten skal opp til en skriftlig eller en muntlig eksamen. Fagene det trekkes eksamen i er avgangsfagene for studiespesialisering Vg1.

Skriftlig eksamen etter Vg1: aktuelle fag er engelsk og matematikk.
Muntlig eksamen etter Vg1: aktuelle fag er engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag og matematikk.

Vg2

På Vg2 kommer alle elever opp til eksamen, enten skriftlig eller muntlig. Da trekkes du i avgangsfagene for Vg2 som både kan være fellesfag eller programfag. Programfag er fagene du selv har valgt.

Vg3

På Vg3 kommer alle elever opp til eksamen. Der er en muntlig eksamen i et fag og en skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg er det også minst to eksamener som trekkes i fellesfag eller programfag. Programfag er fagene du selv har valgt.

Flekkefjord Dsc9329

Etter endt skolegang på studiespesialisering ved Eilert Sundt eller Flekkefjord sitter du igjen med enten generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse!

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden