Studiespesialisering går over tre år.

1. år

På Vg1 får du smaksprøver på mange fag slik at du kan gjøre gode valg for din videre utdanning. Klassen har kun fellesfag, utenom matematikk der man må velge mellom en praktisk eller teoretisk variant.

Andre fellesfag er engelsk, fremmedspråk nivå 1 eller 2, geografi, kroppsøving, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag og matematikk for Vg1 er avgangsfag. Det betyr at karakteren du får på Vg1 blir stående på vitnemålet.

2. år

På Vg2 kan du velge programfag etter evner og interesser med tanke på yrker i framtida. Les mer om de ulike programfagene under fanene Eilert Sundt og Flekkefjord. Det andre året har klassen også flere fellesfag som fremmedspråk, historie, kroppsøving, matematikk praktisk eller teoretisk og norsk.

Farsund Dsc8994

Hvis du har hatt fremmedspråk som f.eks. fransk på ungdomsskolen er du etter Vg2 ferdig med den obligatoriske fremmedspråksundervisningen. Hvis du ikke har hatt språk, må du fortsette undervisningen også i tredje klasse.

Fagene matematikk Vg2 og fremmedspråk - for elever som kun må ha to år, er avgangsfag. Programfagene du velger for andre klasse blir stående på vitnemålet.

3. år

På Vg3 fortsetter løpet fra andre klasse. Fellesfagene det siste året et norsk, historie, kroppsøving og religion. Alle disse er avgangsfag og blir en del av vitnemålet. Programfagene du velger blir også stående på vitnemålet.

Farsund Dsc9045

Programfag

Når du kommer i andre klasse må du bestemme deg for om du skal velge linjen med realfag eller linjen med språk, samfunnsfag og økonomi. Ut ifra valget du der tar må du velge deg to programfag for Vg2 som du må ha i to år. Dette kalles fordypning.

Hvor mange programfag du skal ha er avhengig av både timeplanløsning og fagområde du velger. Ellers kan du velge programfag som du har bare i ett år.

Flekkefjord Dsc9305

En tredje linje du kan velge heter studiespesialisering med formgivning. Den kan du lese mer om her

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden