Elevundersøkelsen 2022

Vi gjennomfører elevundersøkelsen i perioden 8. til 18. november.
Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Vi håper flest mulig elever gir oss tilbakemelding. Mer informasjon finner du til elever og foresatte ved å klikke på lenkene.

Lenke for elever

Lenke for foresatte