Foreldremøte Flekkefjord ST/MK - HØSTEN 2021

TID: Onsdag 08.09.19 kl. 18. 

Hvem:   Foresatte og elever på Studiespesialiserende og Media 

STED: Flekkefjord videregående skole i Flekkefjord  

Formålet med møtet er at foreldre/foresatte skal informeres om skolen, innhold i opplæringen, medvirkning og skolens rutiner. 

Fra skolen vil ledelse/rådgivere og kontaktlærere delta. 

 

PROGRAM: 

  1. Servering av kaffe før oppstart. 

  1. Orientering om skolen/skolestart/forventninger til skole og 

 foresatte /fraværsregler/ elevenes skolemiljø 

  1. Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.  

  1. Orientering om stipend og lån. 

 

For den enkelte klasse: 

  • Samtale med kontaktlærerne i Vg1 og Vg2. 

 

Vel møtt! 

Tor-Inge Rake 

Rektor 

Til toppen