Foreldremøte for studieforberedende klasser

Tidspunkt: Onsdag 16.9.
Kl: 1800
Sted: Aulaen i Flekkefjord 
klasser: Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon

Skolen har god erfaring med og ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med foresatte til elever under 18 år, dette er en god anledning til å fortsette dette. Samarbeid mellom foreldre / foresatte og skole er viktig også når ungdommen går i den videregående skole. Pga pandemien ønsker vi at kun en foresatt møter. Dere går direkte i klasserom. Se oppslag på skolen

PROGRAM: 
Orientering om skolen/skolestart/forventninger til skole og foresatte /fraværsregler/ elevenes skolemiljø/ 
Koronapandemien
Tilpasset opplæring. 
Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.  
Orientering om stipend og lån. 

For den enkelte klasse: 
Samtale med kontaktlærerne.

Avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er tilstede.
Velkommen!

Tor-Inge Rake,
rektor

Til toppen