Foreldremøte for yrkesfag i Flekkefjord

Tidspunkt: Mandag 14.9.
Kl: 1800
Sted: Aulaen i Flekkefjord 
Klasser: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Naturbruk, Teknologi og industrifag (TIP)

Skolen har god erfaring med og ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med foresatte til elever under 18 år, dette er en god anledning til å fortsette dette. Samarbeid mellom foreldre / foresatte og skole er viktig også når ungdommen går i den videregående skole. Pga pandemien ønsker vi at kun en foresatt møter. Dere møter direkte i klasserom. Se oppslag

PROGRAM: 
Orientering om skolen/skolestart/forventninger til skole og foresatte /fraværsregler/ elevenes skolemiljø/ 
Koronapandemien
Tilpasset opplæring. 
Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.  
Orientering om stipend og lån. 

For den enkelte klasse: 

Samtale med kontaktlærerne 
Samtale og omvisning i verksteder ved kontaktlærere i Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram 

Avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er tilstede.
Velkommen!

Tor-Inge Rake,
rektor

Til toppen