Foreldremøte vinteren 2022

Det er igjen tid for foreldremøter. Det gjennomføres fysisk på skolen, men det vil også bli live sending av møte på Youtube for de som ikke har mulighet til å møte fysisk. Lenker til live sending finner du lenger nede på denne siden.

Skolen har god erfaring med og ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med foresatte til elever under 18 år, dette er en god anledning til å fortsette dette. Samarbeid mellom foreldre / foresatte og skole er viktig også når ungdommen går i den videregående skole. Pga. pandemien ønsker vi at kun en foresatt møter

PROGRAM:
Velkommen
Covid 19 - skolen er på grønt nivå, hva betyr det?
Rådgiver har ordet:
Valg av programfag 

For den enkelte klasse:
Samtale med kontaktlærerne.

Avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er tilstede.

Påmeldingslenker:

Studiespesialiserende

Yrkesfag - Kvinesdal

Yrkesfag - Flekkefjord 

 

Sending studiespesialiserende - Mandag 24. januar:

Sending yrkesfag - Kvinesdal - Tirsdag 25. januar:

Sending yrkesfag - Flekkefjord - Torsdag 27. januar:

 

Til toppen