Foreldremøter i September

Velkommen til foreldremøte!

Vi starter alle foreldremøtene med generell informasjon for alle klassene, før den enkelte klassen blir med kontaktlærerne til klasserommet/verkstedet for klassevis informasjon.

Vi ønsker et tett samarbeid med foresatte, og det er viktig at skolen så tidlig som mulig etablerer en god kontakt med foresatte. Vi håper derfor å se mange foresatte på disse møtene.

Skolen i Flekkefjord
Foreldremøtene på skolen i Flekkefjord blir gjennomført

Yrkesfagene: mandag 4. september klokken 18:00

Studiespesialisering vg1 og vg2: onsdag 6. september klokken 18:00

Vi møtes i Aulaen på skolen i Flekkefjord

Skolen i Kvinesdal
Foreldremøtene i Kvinesdal blir tirsdag 5. september klokken 18:00

Vi møtes i Storsalen på skolen i Kvinesdal.