Invitasjon til juletreff med middag for pensjonister

Invitasjon til juletreff med middag for pensjonister som har jobbet på de videregående skolene i Kvinesdal og Flekkefjord.

Dato: 8.12.2022

Kl: 1600 – 1800

Sted: Storsalen på skolen i Kvinesdal

Program:
Flekkefjord videregående skole i dag?
Pensjonistforeningen ved Flekkefjord videregående skole?
Restaurant og matfag har laget god mat og dekket bordet. 
Litt sang
Ordet fritt: innslag og historier 

Vennligst meld deg på innen 2.12.2022 til Ann-Kristin Haugland på:

E-post: ann-kristin.haugland@flekkefjord.vgs.no

Telefon: 38609301

 

Flekkefjord 25.11.2022

Tor-Inge Rake
rektor