Velkommen til skolestart torsdag 18. august

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med oppmøte første skoledag.

  

Flekkefjord
Vg1 møter i aula kl. 08.05.
Vg2 og Vg3 møter i sine klasserom kl. 08.05. Du vil få SMS i forkant om hvilket klasserom du møter i.
Hverdagslivstrening møter på G-blokk kl. 08.55.

Kvinesdal
Vg1 og kombinasjonsklassen møter i storsalen kl. 08.35
Vg2 møter i sine klasserom kl. 08.35. Du vil få SMS i forkant om hvilket klasserom du møter i.

Skoleskyss
Les mer om skoleskyss på nettsidene til Agder fylkeskommune: Informasjon om skoleskyss. Her finner du blant annet forklaring på hvordan du søker om skoleskyss. Det er viktig å søke om skoleskyss så fort som mulig.

Skoleferier og fridager
Du kan se en oversikt over skoleruta her: Skolerute Flekkefjord vgs. 2022-2023.

Lånekassen
Alle elevene i videregående skole kan søke om lån og stipend i Statens lånekasse. Fristen for å søke utstyrsstipend er 15. november. Les mer om hvilke regler som gjelder for deg som har ungdomsrett her: Lånekassen.no.

Inntak og skoleplass
Se svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med inntaket her: Informasjon om skoleplass Agder fylkeskommune. 

Skolen har nå overtatt ansvaret for inntaket. Ta kontakt med skolen (38 60 91 00) hvis du har andre spørsmål om inntaket. Gi beskjed dersom du IKKE kan møte første skoledag.

Gratis lærebøker
Du får låne bøkene du trenger på skolen. Lærebøkene blir utlevert ved skolestart, og de skal leveres inn i en god stand rett før skoleslutt. Det er viktig at elevene behandler bøkene pent. Elevene må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Elev-PC
Elevene skal bruke bærbar PC som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. Les mer om dette her: Elev-PC i Agder fylkeskommune.

Ordensreglement
Ordensreglementet som gjelder for alle elevene ved de offentlige videregående skolene i Agder, finner du her: Ordensreglement.

Vi gleder oss til å se deg - velkommen til skolestart!

Til toppen