Oppvekstombudet i Agder

Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Agder får de rettighetene de har krav på, og skal spesielt jobbe med elevmedvirkning, skoleringer av elevråd, være en brobygger mellom parter i videregående opplæring og elevenes fysiske- og psykososiale miljø. Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i fylkeskommunen, og har full taushetsplikt.

Les mer om Oppvekstombudet i Agder

Til toppen