Tilpasset opplæring

En dysleksivennlig skole!
Flekkefjord videregående skole oppfyller kriteriene til en dysleksivennlig skole.
Dysleksi Norge sertifiserte Flekkefjord videregående skole som "en dysleksivennlig skole" i juni 2017.

Hva vil det si å være en dysleksivennlig skole?

Dysleksi Norge har satt opp egne kriterier som grunn- og videregående skoler må oppfylle, for å få betegnelsen. Flekkefjord videregående skole er en av to videregående skoler i Vest-Agder som er dysleksivennlig.

Vi har

  • Planer for tilrettelegging av læringsarbeidet for elever med lese- og skrivevansker
  • Et inkluderende og aksepterende læringsmiljø (VIP makkerskap)
  • System for kartlegging av elever
  • System for tiltak etter kartlegging og tiltakskort
  • Særlig oppfølging av elever med dysleksi etter oppstart hos oss (rådgiver)
  • Tilrettelegging for elevgruppen med bl.a. kompenserende hjelpemidler, opplæring i dette og pedagogisk oppfølging etter behov
  • Opplæring og bevisstgjøring av ansatte

MÅL: 

Våre lærere skal tilpasse undervisningen, slik at alle våre elever har like muligheter for tilgang til lærestoffet og å få vist hva de kan.

Les mer på Dysleksi Norge sine nettsider om hva en dysleksivennlig skole er

 

Kontaktperson:
Monika Austad, avdelingsleder spesialundervisning og elevtjenester
Tfl 38609101, mobil 90631361

Til toppen