Grunnkompetanse

Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse. Det kan gjelde deg som vet allerede fra starten av at du vil ha vansker med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse. Dersom du underveis i opplæringen opplever at du mestrer mer enn du selv trodde da du valgte å arbeide mot grunnkompetanse, er det mulig å endre målet for opplæringen din. Du får et kompetansebevis som dokumenterer at du har gjennomført deler av opplæringen.

BRKLYN  

Du følger de samme fagene som for programområdet du har kommet inn på. Vi vektlegger sosial kompetanse i all undervisning. Ved yrkesfag planlegger vi opplæring i skolen i 2 år, og 2 år i opplæring i bedrift. Opplæringen rettes hovedsakelig mot varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Agder fylkeskommune samarbeider med opplæringskontoret OK kompetanse.

Til toppen