Hverdagslivstrening

Elever i videregående opplæring som planlegges mot dagsenter eller vekstbedrift, med store avvik fra nasjonal læreplan kan få sitt undervisningstilbud ved hverdagslivstrening. Mål for opplæringen vil ta utgangspunkt i den enkelte elevs behov, samt med mål om et meningsfylt og selvstendig voksenliv. Opplæringen skjer i mindre grupper.

BRKLYN   

Hverdagslivstrening

BRKLYN    BRKLYN  

Formålet med opplæringen er at hver elev ut fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Opplæringen skal ha som formål å styrke selvfølelsen til elevene og gi dem økt tiltro til egne evner. Målet er å gi eleven en allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfylt liv og mest mulig selvstendig voksenliv.

Målgruppa er elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidige arbeids- og aktivitetstilbud, bo og fritid. Det tas utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene for studiespesialisering, og ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid. Det hentes også kompetansemål fra "Veileder til spesialundervisning".

Undervisningen skal ta utgangspunkt i dine utviklingsmuligheter, og i dine ressurser. Kommunikasjon og sosial kompetanse er en viktig del av opplæringen, og vil legger til rette for at du skal trives og lære hos oss. I tillegg til opplæring i grunnlegende ferdigheter, vektlegger vi friluftsliv og ekskursjoner, deltar i tilbud fra den kulturelle skolesekken og aktivitetsdager i skolens regi.

Til toppen