Vi gjennomfører elevundersøkelsen i perioden 8. til 18. november.
Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Vi er på jakt etter flere prøve- og eksamensvakter i Flekkefjord og Kvinesdal.
Ta kontakt med oss på telefon 38609100.

Til toppen