3. mai: – Det er i dag klart at ytterligere 4 personer har testet positivt for Covid 19 ved vårt studiested i Kvinesdal. Denne gangen er det tre elever og en ansatt som er smittet. Det betyr at store deler av skolen og nesten samtlige ansatte nå er i karantene. Det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Lørdag kveld har elever og lærere ved tre av de offentlige videregående skolene i Agder fått bekreftet at de er koronasmittet.

De lokale smittevernsmyndighetene i Farsund kommune og Lyngdal kommune har 13. mars besluttet at Eilert Sundt videregående skole skal over på rødt nivå fra og med mandag 15. mars.

Flekkefjord vgs er en godkjent lærebedrift og har fra 01.08.21 behov for to lærlinger innen IKT-servicefag.

Her er video som ble vist på foreldremøtene forrige uke. 

Smittevernveilederne endres fortløpende. Infoen i filmen tok utgangspunkt i oppdatert veileder 9. september 2020. Vær oppmerksom på at reglene kan bli justerert/eller endret. Sjekk FHI eller kontakt skolen.

Tidspunkt: Onsdag 16.9.
Kl: 1800
Sted: Aulaen i Flekkefjord 
klasser: Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon

Skolen har god erfaring med og ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med foresatte til elever under 18 år, dette er en god anledning til å fortsette dette. Samarbeid mellom foreldre / foresatte og skole er viktig også når ungdommen går i den videregående skole. Pga pandemien ønsker vi at kun en foresatt møter. Dere går direkte i klasserom. Se oppslag på skolen

PROGRAM: 
Orientering om skolen/skolestart/forventninger til skole og foresatte /fraværsregler/ elevenes skolemiljø/ 
Koronapandemien
Tilpasset opplæring. 
Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.  
Orientering om stipend og lån. 

For den enkelte klasse: 
Samtale med kontaktlærerne.

Avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er tilstede.
Velkommen!

Tor-Inge Rake,
rektor

Tidspunkt: Mandag 14.9.
Kl: 1800
Sted: Aulaen i Flekkefjord 
Klasser: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Naturbruk, Teknologi og industrifag (TIP)

Skolen har god erfaring med og ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med foresatte til elever under 18 år, dette er en god anledning til å fortsette dette. Samarbeid mellom foreldre / foresatte og skole er viktig også når ungdommen går i den videregående skole. Pga pandemien ønsker vi at kun en foresatt møter. Dere møter direkte i klasserom. Se oppslag

PROGRAM: 
Orientering om skolen/skolestart/forventninger til skole og foresatte /fraværsregler/ elevenes skolemiljø/ 
Koronapandemien
Tilpasset opplæring. 
Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.  
Orientering om stipend og lån. 

For den enkelte klasse: 

Samtale med kontaktlærerne 
Samtale og omvisning i verksteder ved kontaktlærere i Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram 

Avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er tilstede.
Velkommen!

Tor-Inge Rake,
rektor

Tidspunkt: Mandag 14.9.
Kl: 1800
Sted: Storsalen i Kvinesdal
Klasser: Helse- og oppvekst, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv

Skolen har god erfaring med og ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med foresatte til elever under 18 år, dette er en god anledning til å fortsette dette. Samarbeid mellom foreldre / foresatte og skole er viktig også når ungdommen går i den videregående skole. Pga. pandemien ønsker vi at kun en foresatt møter. Dere møter direkte i klasserom. Se oppslag på skolen.

PROGRAM: 
Orientering om skolen/skolestart/forventninger til skole og foresatte /fraværsregler/ elevenes skolemiljø/ 
Koronapandemien
Tilpasset opplæring. 
Elevenes rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen.  
Orientering om stipend og lån. 

For den enkelte klasse: 

Samtale med kontaktlærerne.  
Samtale og omvisning i verksteder ved kontaktlærere i Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram 

Avdelingsledere, rådgivere og kontaktlærere er tilstede.
Velkommen!

Tor-Inge Rake,
rektor

Til toppen