I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata Agder blant elever på videregående skole.

Hos oss gjennomføres den for alle elever under 20 år i uke 9 eller 10. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Det er igjen tid for foreldremøter. Det gjennomføres fysisk på skolen, men det vil også bli live sending av møte på Youtube for de som ikke har mulighet til å møte fysisk. Lenker til live sending finner du lenger nede på denne siden.

Eksamenskurs for elever som skal ta NUS – eller  privatist eksamen i høst i Matematikk

Mandager 18.00-20.00 uke 41-44

Oppmøte på Flekkefjord Videregående skole, Tunveien 50,  Rom 310

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med oppmøte første skoledag.

   

Til toppen