Dysleksivennlig skole

Dysleksivennlig videregående skole

Flekkefjord videregående skole oppfyller kriteriene til en dysleksivennlig skole.
Vi ble sertifisert av Dysleksi Norge som "dysleksivennlig videregående skole" i juni 2017.

Hva vil det si å være en dysleksivennlig skole?

Dysleksi Norge har satt opp egne kriterier som grunn- og videregående skoler følger:

  • Planer og kunnskap om tilrettelegging av læringsarbeidet for elever med lese- og skrivevansker
  • Tiltak for et inkluderende og aksepterende læringsmiljø (VIP makkerskap)
  • System for kartlegging av elever
  • Systematiske tiltak etter kartlegging, og tiltakskort
  • Særlig oppfølging av elever med dysleksi etter oppstart hos oss med bl a kompenserende hjelpemidler, opplæring i dette og pedagogisk tiltak etter behov
  • Kompetanseheving for ansatte

MÅL: 

Våre lærere skal tilpasse undervisningen, slik at alle våre elever har like muligheter for tilgang til lærestoffet og at elevene får vist hva de kan.

Les mer på Dysleksi Norge sine nettsider.

Liste over eksternelenker: