Mobbeombud

Mobbeombudet skal bidra til at alle barnehagebarn, elever og lærlinger opplever et godt læringsmiljø og fritid uten mobbing og trakassering.

Mobbeombudet har taushetsplikt og er en uavhengig ressursperson for deg. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten at du er enig.

Meld fra om mobbing