Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg, og formidler tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Målet er at du skal få formell kompetanse som studiekompetanse, yrkeskompetanse eller annen kompetanse.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Kontakt

Trond Tjorteland
Rådgiver
41563899

trond.tjorteland@flekkefjord.vgs.no