PP-tjenesten (PPT)

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er helt frivillig.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Kontaktpersoner for FVG inneværende skoleår er:

Ellen Refsnes Langemyr
Tlf.: 979 78 964

Kai Rune Thorbjørnsen 
Tlf.: 452 27 170.