PP-tjenesten (PPT)

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste hjelper ungdom i videregående opplæring, i skole og under fagopplæring. Det kan gjelde faglige vansker, psykiske eller sosiale problemer, behov for spesialundervisning eller annen form for tilrettelegging av opplæringen. PP-tjenesten har taushetsplikt, og bruk av tjenesten er helt frivillig.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside

Kontaktpersoner for FVG inneværende skoleår er:

Morten Olsen Tørresen
Tlf.: 47634524

Kai Rune Thorbjørnsen (fra 01.01.2022)
Tlf.: 45227170.