Lokale tilleggsordensregler

§9 Tilleggsregler for Flekkefjord videregående skole

  1. Biler skal kun parkeres på oppmerkede plasser. Ulovlig parkering fører til ordensanmerkning. Ved gjentatte brudd på parkeringsreglene kan bilen bli tauet bort på eiers regning.
  2. For spesialrom gjelder spesielle hygiene-, verne- og ordensregler. Alle som bruker slike rom skal gjøre seg kjent med, og følge disse reglene. Elever som ikke har nødvendig arbeidstøy/verneutstyr, vil ikke få adgang til spesialrom
  3. Spising er ikke tillatt i timene.
  4. Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer med arbeidstøy som har blitt brukt i tilsmussede arealer.
  5. Mobiltelefon skal oppbevares i mobilhyller hvis ikke annet er avtalt med faglærer. Brudd på avtalen fører til ordensanmerkning.
  6. Udokumentert fravær vurderes ved fastsetting av karakteren i atferd.