Fritak for fag og vurdering

Du kan søke om fritak for tidligere beståtte fag og for vurdering med karakter i fagene norsk sidemål og kroppsøving.

Gå til VIS (krever innlogging)