Skolens ledelse og ansatte

Skolens ledelse

Skolens ledelse
Stilling Navn
Rektor Tor-Inge Rake
Assisterende rektor Monika Austad
Avdelingsleder for fellestjenester og IKT Tor-Inge Rake
Avdelingsleder for Teknologi- og industrifag, påbygg, bygg og anlegg, drift FLE og renhold FLE Frode Solsvik
Avdelingsleder for elektro og naturbruk Nina Bringsjord
Avdelingsleder for merkantilt, elevtjeneste og bibliotek Monika Austad
Avdelingsleder for realfag og hverdagslivstrening Juliane Sand Bakken
Avdelingsleder for filologfag, medier og kommunikasjon og kroppsøving Stian Birkeland
Avdelingsleder for helse og oppvekstfag, drift KVI og renhold KVI. Katrine Versland
Vikarierende Avdelingsleder for restaurant og matfag, salg og service og fellesfag. Gitte Myrvang Johannessen
Miljøveileder Veronica Hetlevik
Rådgivingstjenesten i Flekkefjord Trond Tjorteland og Anette Vigrestad
Rådgivingstjenesten i Kvinesdal Torhild Njerve Ness
Bibliotekar i Flekkefjord Sverre Håvard Stenvik
Bibliotekar i Kvinesdal Margaretha Krug Aase
IT-ansvarlig i Flekkefjord Kim Ronny Røynestad
IT-ansvarlig i Kvinesdal Alf Sivert Foshaugen
Sentralbord Laila Jakobsen/Ann-Kristin Haugland
Ekspedisjon Nina Svindland FLE og Ann-Kristin Haugland KVI
Lønn/økonomi Bente Omland og Nina Svindland