Skolens ledelse og ansatte

Skolens ledelse

Skolens ledelse
Stilling Navn
Rektor Tor-Inge Rake
Assisterende rektor Rune A. Evensen
Avdelingsleder for medier og kommunikasjon og kroppsøving Rune A. Evensen
Avdelingsleder for elektrofag, bygg- og anleggsteknikk og naturbruk Nina Bringsjord
Avdelingsleder for spesialundervisning og elevtjenester Monika Austad
Avdelingsleder for fellesfagene norsk, engelsk, historie, samfunnsfag og programfag i språk og samfunnsfag. Stian Birkeland
Avdelingsleder for matematikk, realfag, økonomifag, IT-fag, teknikk og industriell produksjon. Juliane Sand Bakken
Avdelingsleder for restaurant- og matfag, service og samferdsel og spesialundervisning. Preben Forgard Lindland
Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og fellesfag Kvinesdal Katrine Versland
Miljøveileder Veronica Hetlevik
Rådgivingstjenesten i Flekkefjord Trond Tjorteland og Ellen Refsnes Langemyr
Rådgivingstjenesten i Kvinesdal Torhild Njerve Ness
Bibliotekar i Flekkefjord Sverre Håvard Stenvik
Bibliotekar i Kvinesdal Rachel Müller
IT-ansvarlig i Flekkefjord Kim Ronny Røynestad
IT-ansvarlig i Kvinesdal Alf Sivert Foshaugen
Ekspedisjon/sentralbord i Flekkefjord Laila Jakobsen/Ann-Kristin Haughland
Ekspedisjon/sentralbord i Kvinesdal Lillian Gyland
Lønn/økonomi Bente Omland og Nina Svindland