Samtykke til bruk av bilder og video av elever i skolesammenheng

Bilder der en eller flere enkeltpersoner er hovedmotivet (portrettbilde) regnes som personopplysninger.

Bruk av slike bilder krever samtykke fra den som er avbildet. Elever over 15 år skal selv samtykke. Pålogging skjer via ID-porten. Skjemaet blir lagret i din elevmappe.

Gå til skjema

Noen bildemotiver krever ikke samtykke. Dette gjelder

  • situasjonsbilder
  • bilder som er av allmenn og aktuell interesse
  • bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet

Slike bilder kan publiseres uten samtykke fra de som er avbildet så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende. Du kan ta kontakt med skolen og be om at et situasjonsbilde vurderes slettet. 

Skolefoto til bruk i VIS og til skolebevis er bare synlig for skolens ansatte. Dersom du ikke gir samtykke til skolefotografering, får du ikke skolebevis med bilde. 

Samtykket gjelder i inntil 4 år eller til du avslutter skolegangen eller bytter skole. Samtykket er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Det gjøres ved å fylle ut samtykkeskjemaet på nytt. 

 

Åndsverkloven av 15. juni 2018 nr. 40 og Personopplysningsloven av 15. juni 2018 nr. 38 har regler om offentliggjøring av personbilder på internett og i andre offentlig tilgjengelige medier.