Blått naturbruk

Er du interessert i natur og miljø, dyr og mennesker? Da kan naturbruk passe for deg. Du kan bli lærling etter 2 år på skole, og deretter ta fagbrev. Du kan også gå videre på Vg3 og ta yrkeskompetanse eller studiekompetanse, avhengig av hvilket programområde du velger.

 

Du lærer:

Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse. Naturbruk omfatter stell av levende dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser.

Hva skal du bli?

Her er et lite utvalg av yrker som du kan velge mellom hvis du starter med naturbruk: 

  • Agronom
  • Hovslager
  • Lærer
  • Sykepleier
  • Ingeniør
  • Forsker m.fl.

Velg deg en retning og planlegg fremtiden! For studier på høyskole og universitet kreves generell studiekompetanse. Velger du naturbruk får du en grønn ballast med deg i et fremtidig yrke.

 

Timefordeling for naturbruk

Timefordeling for naturbruk
Fag Timetall vg1 Timetall vg2 Akvakultur
Engelsk 140 0
Norsk 0 112
Kroppsøving 56 56
Matematikk 84 0
Samfunnskunnskap 0 84
Naturfag 56 0
Naturbasert næringsaktivitet 140 0
Naturbasert produksjon og tjenesteyting 337 0
Yrkesfaglig fordypning 168 253
Akvakultur 0 477

 

Første år - Blått naturbruk

 

Bilde av elever på tur i skolens båt. - Klikk for stort bilde BRKLN

 

På Vg1 får du grunnleggende opplæring i ulike former for fiske og akvakultur, produksjon av laks, rensefisk, piggvar, taredyrking og ulike former for friluftsliv. Du lærer mer om bioloigsk produksjon, dyrestell og dyrevelferd, og får prøvd ut ny moderne teknologi som ROV (undervannsrobot), drone og satellittbilder. Du vil få praktisk opplæring og være utplassert i bedrift. Tilbudet omfatter også IMO50 sikkerhetskurs, båtførerprøve og jegerprøve.

Andre år - Akvakultur

 

Bilde av elev som driver med et forsøk. - Klikk for stort bilde BRKLN

  

På Vg2 kan du søke deg videre til akvakultur, fiske og fangst, landbruk og gartnernæring, heste- og hovslagerfag, skogbruk, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, reindrift, eller du kan gå ut i et treårig læreløp etter Vg1. Du får muligheten til å ta relevante kurs som truckførerbevis, grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, ROV-operatør, jegerprøve. Tilbudet skjer i tett samarbeid med næringslivet og utplassering i bedrifter kan skje både lokalt og nasjonalt. Utdanningen tar i bruk ny teknologi og nye verktøy innen havbruk og forvaltning av kystressurser. Skolen vil være behjelpelig med å skaffe hybel.