Bygg- og anleggsteknikk

Liker du å bruke hendene? Ønsker du å bli tømrer, snekker, murer, maler, rørlegger, taktekker, blikkenslager eller anleggsmaskinfører? Da er bygg- og anleggsteknikk et godt valg.

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Mulige arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

 

Timefordeling for bygg- og anleggsteknikk

Timefordeling for bygg- og anleggsteknikk
Fag Timefordeling vg1
Engelsk 140t
Kroppsøving 56t
Matematikk 84t
Naturfag 56t
Arbeidsmiljø og dokumentasjon 140t
Teknologi og kommunikasjon 140
Yrkesutøvelse 197t
Yrkesfaglig fordypning 168t

Første år - Bygg- og anleggsteknikk

 

Bilde av elev som holder en laser for høydemåling. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

Bilde av elever som skruer fast planker med en drill. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

Bilde av elev som kapper stein med vinkelsliper. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

Produksjon

Programfaget produksjon dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget. Verktøy og maskiner, som spenner fra håndverktøy til industrimaskiner og anleggsmaskiner, er også relevant. En viktig bit av undervisningen er praktisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring.

Tegning og bransjelære

I programfaget tegning og bransjelære inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget.

Prosjekt til fordypning

Som elev får du opplæring i følgende temaer under prosjekt til fordypning:

 • Betongfaget - forskaling av trapp m/repos og søyle, materialvalg og tegning
 • Trekonstruksjoner - praktisk opplæring i tømrerfaget
 • Kobber og blikkenslagerfaget -
 • Murfaget
 • Rørfaget
 • Stillasfaget
 • Taktekkerfaget
 • Anleggsteknikk - sikkerhet, praktisk arbeid, anleggsmaskiner

Muligheter på Vg2:

På Vg2 kan du søke videre til anleggsteknikk, byggteknikk, klima-, energi- og miljøteknikk, overflateteknikk eller treteknikk. Du kan også søke kryssløp til anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, design- og trearbeid, industriell møbelproduksjon, byggdrifterfaget, feiefaget, glassfaget, isolatørfaget eller til steinfaget.