Elektro og datateknologi

Elektrofaget er et utdanningsprogram som fører til en rekke forskjellige yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Du må arbeide logisk og kreativt for å løse konkrete oppgaver og for å utvikle og skape nye produkter.

 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Mulige arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Hvorfor velge elektrofag på Flekkefjord videregående skole?

Som elev får du prøve deg i praksis gjennom faget prosjekt til fordypning - det er en læresituasjon du får mye igjen for! Du er da utplassert i bedrifter som gir deg innsyn i hvordan elektrofaget gjøres i virkeligheten.

Flekkefjord videregående skole har gode kontakter ut i næringslivet der flere gode, dyktige fagfolk trengs. Hvis du velger elektrofaget hos oss, gir vi deg det du trenger til et arbeidsmarked med gode jobber!

 

Første år - Elektrofag

 

Bilde av elever som kobler brytere på en øvingstavle i klasserommet. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

På Vg1 får du grunnleggende kompetanse innen en rekke fagfelt som skal ruste deg til Vg2 og en senere læretid. Flekkefjord videregående skole gir deg kompetansen til å bli en smart fagperson!

Timeplanen for førsteklassingene består av programfag og fellesfag.

Norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving og naturfag er obligatoriske fellesfag. Programfagene er

 • automatiseringssystemer
 • data- og elektronikksystemer
 • elenergisystemer

Andre år - Elenergi

 

Bilde av elever i klasserommet. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

 

Bilde av elever som øver på å trekke kabler i rør i verkstedet. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

 

 

Bilde av en person som holder to ledninger sammen. - Klikk for stort bilde BRKLYN

Elenergi gir deg en bredere og spissere kompetanse på felt som handler om elenergi. Denne linjen gjør det i stand til å kunne fortsette læretiden innenfor disse fagene

 • elektrikerfaget
 • elektroreperatørfaget
 • energioperatørfaget
 • energimontørfaget
 • heismontørfaget
 • signalmontørfaget
 • tavlemontørfaget
 • togelektrikerfaget
 • viklerfaget

Som Vg2 elev har du også dette skoleåret fellesfag og programfag.

Norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag er obligatoriske fellesfag. Programfagene bygger videre på fagene fra Vg1 som

 • automatiseringssystemer
 • data- og elektronikksystemer
 • elenergisystemer

I tillegg har du også prosjekt til fordypning der du får læretid i en bedrift. På denne måten kan du opparbeide deg ny kunnskap ute i feltet, samtidig som du knytter deg kontakter i arbeidsmarkedet.

Etter Vg2 kan du som nevnt tidligere ta to år i lære for så å gå opp til fagprøve. Du kan også velge å ta tredje året med påbygg på studiespesialisering. Det gir deg en billett til høyere utdanning.