Elektro og datateknologi

Elektrofaget er et utdanningsprogram som fører til en rekke forskjellige yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Du må arbeide logisk og kreativt for å løse konkrete oppgaver og for å utvikle og skape nye produkter.

 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Hvorfor velge elektrofag på Flekkefjord videregående skole?

Som elev får du prøve deg i praksis gjennom faget prosjekt til fordypning - det er en læresituasjon du får mye igjen for! Du er da utplassert i bedrifter som gir deg innsyn i hvordan elektrofaget gjøres i virkeligheten.

Flekkefjord videregående skole har gode kontakter ut i næringslivet der flere gode, dyktige fagfolk trengs. Hvis du velger elektrofaget hos oss, gir vi deg det du trenger til et arbeidsmarked med gode jobber!

 

Første år - Elektrofag

BRKLYN   

På Vg1 får du grunnleggende kompetanse innen en rekke fagfelt som skal ruste deg til Vg2 og en senere læretid. Flekkefjord videregående skole gir deg kompetansen til å bli en smart fagperson!

Timeplanen for førsteklassingene består av programfag og fellesfag.

Norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving og naturfag er obligatoriske fellesfag. Programfagene er

 • automatiseringssystemer
 • data- og elektronikksystemer
 • elenergisystemer

Andre år - Elenergi

BRKLYN

BRKLYN  

BRKLYN

Elenergi gir deg en bredere og spissere kompetanse på felt som handler om elenergi. Denne linjen gjør det i stand til å kunne fortsette læretiden innenfor disse fagene

 • elektrikerfaget
 • elektroreperatørfaget
 • energioperatørfaget
 • energimontørfaget
 • heismontørfaget
 • signalmontørfaget
 • tavlemontørfaget
 • togelektrikerfaget
 • viklerfaget

Som Vg2 elev har du også dette skoleåret fellesfag og programfag.

Norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag er obligatoriske fellesfag. Programfagene bygger videre på fagene fra Vg1 som

 • automatiseringssystemer
 • data- og elektronikksystemer
 • elenergisystemer

I tillegg har du også prosjekt til fordypning der du får læretid i en bedrift. På denne måten kan du opparbeide deg ny kunnskap ute i feltet, samtidig som du knytter deg kontakter i arbeidsmarkedet.

Etter Vg2 kan du som nevnt tidligere ta to år i lære for så å gå opp til fagprøve. Du kan også velge å ta tredje året med påbygg på studiespesialisering. Det gir deg en billett til høyere utdanning.

Til toppen