Grunnkompetanse

Elever i videregående opplæring som opplagt vil få vedtak om spesialundervisning i de fleste fag, kan få tilbud om særlig organisert undervisning. Dette gjelder elever som skal ha utvalgte mål fra nasjonal læreplan, trening mot en plass i arbeidslivet der en har 2 år i videregående skole, og 2 år opplæring i bedrift.

Til toppen