Helse- og oppvekstfag

Liker du å jobbe med mennesker? Da er dette utdanningsprogrammet for deg. Velger du å gå på Helse- og oppvekstfag har du mange muligheter til å jobbe med mennesker.

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Mulige arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

 

Første år - Helse- og oppvekstfag

 

Bilde av elever som sitter rundt et bord og tegner og maler. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

 

 

Bilde av elever. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

 

 

Bilde av elever. - Klikk for stort bilde BRKLYN

Velger du å gå på Helse- og oppvekstfag har du mange muligheter til å jobbe med mennesker. Det ser ut til at det i årene framover blir stort behov for arbeidskraft og mange jobbmuligheter i denne sektor.

Undervisningen i programfag på helse- og oppvekstfaget tar for seg mennesket i et helhetlig perspektiv. Vi fokuserer på forebyggende arbeid fysisk, psykisk og sosialt. Tema i undervisningen er helse, ernæring, sykdommer, kommunikasjon, samarbeid, yrkesetikk etc. En del av undervisningen er praktisk som for eksempel på kjøkken.

De 3 programfag Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som samfunnet trenger innen omsorgsarbeid for mennesker i alle aldre og livssituasjoner.

I faget Yrkesfaglig fordypning vil du komme ut i praksis slik at du kan velge den riktige utdanning. Du kan komme i praksis i barnehager, skoler, SFO, institusjoner innen pleie- og omsorg, boliger etc. Vi syns det er viktig at du får prøve deg i et eller to yrker før du velger.

Du vil i tillegg få undervisning fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom ulike Vg2 og Vg3 utdannelser.

 • Ambulansefag
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Helsefagarbeider
 • Fotterapi og ortopediteknikk
 • Helseservicefag som omfatter apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær.

Studiested Kvinesdal gir tilbud på Vg2 barne- og ungdomsarbeider, Vg2 helsefagarbeider og vg2 helseservice.

Andre år - Barne- og ungdomsarbeider

 

Bilde av elever som sitter ved et bord og tegner. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

 

 

Bilde av elever som øver på resepsjonsmottak. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe i barnehager, skoler, SFO og innen ulike tilbud for ungdom. Vg2 barne- og ungdomsarbeider er et spennende og variert tilbud, der du lærer mye om barn og ungdoms utvikling fysisk, psykisk og sosialt. Viktige tema er utviklingspsykologi, pedagogikk, lek, kultur, kommunikasjon, helse og ernæring, fysisk aktivitet og ikke minst de kreative fag musikk, forming og litteratur. Det er behov for gode barne- og ungdomsarbeidere som kan skape gode og trygge oppvekstmiljø.

På Vg2 fortsetter fellesfagene norsk, engelsk, kroppsøving og i tillegg får du samfunnsfag.

De tre programfagene heter det samme som på Vg1: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse, men på Vg2 retter målene seg mot barn og unge. Undervisningen er veldig tverrfaglig.

På Vg2 er det største faget Yrkesfaglig fordypning og du vil komme ut i praksis i to perioder i barnehager, skoler, SFO og andre institusjoner for barn og unge. Å være i praksis gir deg mulighet for å bruke det du har lært i teori. Praksis gir gode muligheter for å få en læreplass etter Vg2.

Du kan også velge å gå Vg3 påbygg og få generell studiekompetanse.

Vest Agder fylkeskommune gir elever mulighet for å ta Vg3 påbygg etter 2 års læretid. Hvis du velger den vei får du både et fagbrev og muligheten for å studere videre på høgskoler og universiteter.

Andre år - Helsefagarbeider

 

Bilde av elever som øver rundt en sykeseng med lærer. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

 

 

Bilde av elever som øver på blodtrykkmåling på pasient. - Klikk for stort bilde BRKLYN

 

Som helsefagarbeider kan du jobbe innen pleie og omsorg både i institusjoner og åpen omsorg, boliger for funksjonshemmede og andre tilbud for mennesker som trenger omsorg. Vg2 helsefagarbeider er et spennende og variert tilbud, der du lærer mye om menneskers fysiske, psykiske og sosiale utvikling, du lærer om sykdommer og sykdomsbehandling og ikke minst om forebyggende helsearbeid. Andre tema er ernæring, fysisk aktivitet, kommunikasjon og yrkesetikk og yrkesutøvelse. Det er behov for gode helsefagarbeidere som kan gi trygghet og omsorg for de som trenger det uansett alder, kjønn og helsetilstand.

På Vg2 fortsetter fellesfagene norsk, engelsk, kroppsøving og i tillegg får du samfunnsfag.

De tre programfagene heter det samme som på Vg1: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon & samhandling og Yrkesutøvelse, men på Vg2 retter målene seg mot pleie og omsorg for mennesker. Undervisningen er veldig tverrfaglig.

På Vg2 er det største faget Yrkesfaglig fordypning og du vil komme ut i praksis i to perioder i institusjoner innen pleie- og omsorg, boliger og andre institusjoner for mennesker som har behov for pleie og omsorg. Å være i praksis gir deg mulighet for å bruke det du har lært i teori. Praksis gir gode muligheter for å få en læreplass etter Vg2.

Du kan også velge å gå Vg3 påbygg og få generell studiekompetanse.

Vest Agder fylkeskommune gir elever mulighet for å ta Vg3 påbygg etter 2 års læretid. Hvis du velger den vei får du både et fagbrev og muligheten for å studere videre på høgskoler og universiteter.

Andre år - Helseservicefag

 

Bilde av elev som sitter i en sofa og leser en bok. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

Helseservicefaget er for deg som ønsker å arbeide med mennesker, er god til å kommunisere, liker å yte god service og har lyst til å arbeide med kontorrelaterte oppgaver.

I tillegg bør du være :

 • omsorgsfull, tolerant og respektfull
 • selvstendig, men også god til å samarbeide
 • nøyaktig og effektiv

Etter fullført Vg2 Helseservicefag kan du blant annet gå videre på følgende vg3-fag:

 • Apotekteknikk
 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær