Hverdagslivstrening

Søkere som har behov for omfattende grad av spesialundervisning, kan søke hverdagslivstrening hos oss på Flekkefjord videregående skole.

Klikk for stort bilde 

Hverdagslivstrening

Klikk for stort bilde 

Formålet med opplæringen er at hver elev ut fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Opplæringen skal ha som formål å styrke selvfølelsen til elevene og gi dem økt tiltro til egne evner. Målet er å gi eleven en allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfylt liv og mest mulig selvstendig voksenliv.

Målgruppa er elever som trenger kunnskaper og ferdigheter i forhold til fremtidige arbeids- og aktivitetstilbud, bo og fritid. Det tas utgangspunkt i elementer fra kompetansemålene for studiespesialisering, og ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid. Det hentes også kompetansemål fra "Veileder til spesialundervisning".

Undervisningen skal ta utgangspunkt i dine utviklingsmuligheter, og i dine ressurser. Kommunikasjon og sosial kompetanse er en viktig del av opplæringen, og vil legger til rette for at du skal trives og lære hos oss. I tillegg til opplæring i grunnlegende ferdigheter, vektlegger vi friluftsliv og ekskursjoner, deltar i tilbud fra den kulturelle skolesekken og aktivitetsdager i skolens regi.

Til toppen