Studiespesialisering

Hold alle muligheter åpne. Du får inngangsbillett til universitet og høgskole i inn- og utland. Du kan velge mellom mange spennende fag, både språk, samfunnsfag og realfag. Skolen tilbyr de fag du trenger uansett hva du har tenkt å studere.

Skolen tilbyr fremmedspråkene tysk, fransk og spansk og tilbyr begynneropplæring i fransk.

Du lærer: 

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår:

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker
 • Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Hvorfor velge studiespesialisering på Flekkefjord videregående skole?

Hold alle muligheter åpne!

Du får inngangsbilletten til universitet og høgskole i inn- og utland. Du kan velge mellom mange spennende fag, både språk, samfunnsfag og realfag.

Det eneste du trenger er å søke skoleplass ved studiespesialisering ved Flekkefjord vgs. Skolen tilbyr alle fag du trenger uansett hva du har tenkt å studere.

Velg Flekkefjord videregående skole, for hos oss blir du smartere!

Timefordeling for studiespesialiserende

Timefordeling for studiespesialiserende
Timetall/fag vg1 vg2 vg3
Engelsk 140 0 0
Fremmedspråk nivå 1 eller nivå 2 113 112 0
Geografi 56 0 0
Kroppsøving 56 56 56
Matematikk 1P eller 1T 140 0 0
Matematikk 2P * 0 84 0
Naturfag 140 0 0
Norsk 113 112 168
Samfunnskunnskap 84 0 0
Historie 0 56 113
Religion og etikk 0 0 84
Programfag (se på bunnen av siden for mer info) 0 420 420

* Må erstattes dersom du velger matematikk R1/S1 som programfag, 

Første år - Studiespesialisering

 

Bilde av elever i et naturfagprosjekt. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

På Vg1 får du smaksprøver på mange fag slik at du kan gjøre gode valg for din videre utdanning. Klassen har kun fellesfag, utenom matematikk der man må velge mellom en praktisk eller teoretisk variant.

Andre fellesfag er engelsk, fremmedspråk nivå 1 eller 2, geografi, kroppsøving, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag og matematikk for Vg1 er avgangsfag. Det betyr at karakteren du får på Vg1 blir stående på vitnemålet.

Andre år - Studiespesialisering

 

Bilde av elever i et klasserom. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

På Vg2 kan du velge programfag etter evner og interesser med tanke på yrker i framtida. Det andre året har klassen også flere fellesfag som fremmedspråk, historie, kroppsøving, matematikk praktisk eller teoretisk og norsk.

Hvis du har hatt fremmedspråk som f.eks. fransk på ungdomsskolen er du etter Vg2 ferdig med den obligatoriske fremmedspråksundervisningen. Hvis du ikke har hatt språk, må du fortsette undervisningen også i tredje klasse.

Fagene matematikk Vg2 og fremmedspråk - for elever som kun må ha to år, er avgangsfag. Programfagene du velger for andre klasse blir stående på vitnemålet.

Tredje år - Studiespesialisering

 

Gruppebilde av russen i trappen ved Ungdomskolen. - Klikk for stort bilde

På Vg3 fortsetter løpet fra andre klasse. Fellesfagene det siste året et norsk, historie, kroppsøving og religion. Alle disse er avgangsfag og blir en del av vitnemålet. Programfagene du velger blir også stående på vitnemålet.

 

Programfag

Når du kommer i andre klasse må du bestemme deg for om du skal velge fordypning innen realfag eller  språk, samfunnsfag og økonomi. Ut ifra valget du der tar må du velge deg to programfag for Vg2 som du må ha i to år. Dette kalles fordypning.

Hvor mange programfag du skal ha er avhengig av både timeplanløsning og fagområde du velger. Ellers kan du velge programfag som du har bare i ett år.
 

Programfag - Realfag

Programfag - Realfag
Realfag
Matematikk R1 og R2
Matematikk S1 og S2
Fysikk 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Biologi 1 og 2
Informasjonsteknologi 1 og 2

Programfag - Språk, samfunnsfag og økonomi

Programfag - Språk, samfunnsfag og økonomi
Språk, samfunnsfag og økonomi
Engelsk 1 og 2
Markedsføring og ledelse 1 og 2
Sosiologi og sosialantropologi
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter

Programfag - fra idrettsfag

Programfag - fra idrettsfag
Idrettsfag:
Breddeidrett 1 og 2

Det tas forbehold om at nok elever velger faget for at det blir igangsatt. Tilbudet vil kunne variere noe fra år til år.

Fagene velges på Vg2. Ut ifra valget du her tar må du velge deg to programfag som du må ha i to år. Ellers kan du velge deg andre fag for bare ett år. Hvor mange fag du kan ha er avhengig av timeplanløsning og fagområdet du velger.