Teknologi- og industifag

Et godt liv som fagarbeider innen teknologi og industrifag begynner hos oss!

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter

 

Timefordeling for teknologi- og industrifag

Timefordeling for teknologi- og industrifag
Fag Timetall vg1 Timetall vg2
Engelsk 140 0
Kroppsøving 56 56
Matematikk 1P-Y eller 1T-Y 84 0
Naturfag 56 0
Norsk 0 112
Samfunnskunnskap 0 84
Konstruksjons- og styringsteknikk 140 0
Kvalitetsstyring 140 0
Produksjon og tjenester 197 0
Industriteknologi 0 477
Yrkesfaglig fordypning 168 253

Første år - Teknologi- og industrifag

 

Bilde av en lærer som underviser elever i klasserommet. - Klikk for stort bilde BRKLYN

Vi kan gi deg en spennende hverdag der du får grunnleggende kompetanse og erfaring for læretida. Et varierende skoleår med praksis og spennende prosjekter skal gjøre deg klar for å bidra i det norske samfunn.

I løpet av skoleåret vil vi legge til rette for at du får prosjekt til fordypning. Du fordyper deg i et emne som gir teori i praksis. Ofte er du ute i bedriftspraksis!

Vi tilbyr utdanningsprogrammet for vg1 på Lista og i Flekkefjord. Når vg1 er ferdig velger du en yrkesrettet linje for vg2. Klikk på vg2 til venstre for å se hva skolen tilbyr av utdanningsløp.

Andre år - Industriteknologi

 

Bilde av elev som sveiser. - Klikk for stort bilde BRKLYN

  

På Vg2 kan du søke videre til arbeidsmaskiner, bilskade, lakk og karosseri, brønnteknikk, industriell møbelproduksjon, industriteknologi, industritekstil og design, kjemiprosess, kjøretøy, laboratoriefag eller maritimefag. Du kan også søke kryssløp til anleggsteknikk, automatisering, børsemaker, båtbyggerfag, design og duodji, design- og gullsmedhåndverk, design- og trearbeid, kulde- og varmepumpeteknikk, smed, transport og logistikk, ur- og instrumentmaker, garverifaget, gjenvinningsfaget, industriell skotøyproduksjon, låssmedfaget, tekstilrensfaget eller vaskerifaget.